Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju Odluke Senata sa sjednice održane 15. veljače 2022.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendijaredovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022.

I. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

A. stipendije za izvrsnost - studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na studijskom
programu za koji se prijavljuju (350 stipendija);

B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike,
prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija);

C. stipendije uspješnim studentima sportašima (10 stipendija);

D. stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa (100 stipendija).

Student se može prijaviti na Natječaj samo u jednoj kategoriji.
Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kn.

II. Kvote

A kategorija - svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji odgovara udjelu prijava studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava, a koji zadovoljavaju kriterije Natječaja. U A, B i C kategoriji ukupan broj stipendija dijeli se po ECTS razredima u skladu s priloženom tablicom.


Dokumentacija u prilogu:

  1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
  2. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu
  3. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija