Ishod natječaja za poslijedoktoranda

Obavještavamo vas da je po natječaju za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand

na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, objavljenog u NN broj 83/2021 dana 21.7.2021.g., izabrana pristupnica dr.sc. Ivana Dobrilović.