Objava rezultata Erasmus+ SMS natječaja za zimski semestar ak. god. 2021./22.

Objavljeni su rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22.

Obavijest možete pronaći na sveučilišnim stranicama preko poveznice http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/