Ishod natječaja za poslijedoktoranda

Obavještavamo Vas da je na natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za naftno - plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta, objavljenom u Narodnim novinama br. 144/2020 dana 23.12.2020. godine, izabran pristupnik dr.sc. Petar Mijić.