Poništenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

Poništenje natječaja objavljenog u "Večernjem listu" broj 19857 dana 23.05.2019.godine i na internetskoj stranici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, za obavljanje usluga prehrane studenata.


Dokument poništenje natješaja u privitku.