N A T J E Č A J- za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij- INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva
u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

1. UPIS I POČETAK NASTAVE
Upis na studij započinje 20. lipnja 2019. godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. godine i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

2. PRAVO UPISA
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Pristupnici koji upišu poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, a nisu prethodno završili Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskog i trgovačkog prava.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

3. UPISNA KVOTA
Na Studij se prima 40 studenata.

4. VISINA ŠKOLARINE
Visina školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su platiti dodatne troškove ispita i obrane završnog rada koji nastanu u razdoblju nakon 30.09. 2021.

5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA
Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra, a završetkom studija student stječe 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

6. PRIJAVI ZA UPIS NA STUDIJ POTREBNO JE PRILOŽITI

- ispunjen obrazac za prijavu
- original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika)
- prijepis ocjena
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (npr. potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskog jezika)
- životopis

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 20. lipnja 2019. Obrazac za prijavu na ovaj natječaj objavljen je na internetskoj stranici studija http://intvla.unizg.hr/.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati poštom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo)
Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb

Dodatne upite poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.: (01) 45 64 213.

KLASA:643-02/19-16/01
URBROJ: 380-061/038-19-1

 


Plakat intelektualno vlasnistvo 2019 2020