Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom  za akademsku godinu 2018./2019.

Obrazac A1-prijava na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom  za akademsku godinu 2018./2019.

Obrazac A2-Izjava o članovima kućanstva

Uputa o pravima ispitanika