Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

Obrazac A1 - Prijava na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

Obrazac A2 - Izjava o članovima kućanstva

Uputa o pravima ispitanika