Poštovani,

obavještavamo Vas da je po natječaju za izbor jednog izvršitelja/icu na radno mjesto projektnog administratora za rad na projektu "VIRTULAB"

u Dekanatu RGN fakulteta, objavljenog u NN br. 86/2018 dana 24.9.2018.g. izabran kandidat.