Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za međunarodnu suradnju i projekte u Dekanatu RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 18/2018 dana 23.2.2018.g. izabrana kandidatkinja Antonija Zrno, mag.pol.