Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu u znanstveno - nastavnom zvanju docenta u Zavodu  za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 98/2017 dana 4.10.2017.g. izabrana kandidatkinja doc.dr.sc. Karolina Novak Mavar.