Natječaj - poslijedoktorand

UČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

    • Jednog izvršitelja/icu na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Naftno rudarstvo u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
    • Jednog izvršitelja/icu na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo u Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

UVJETI:

Odluka o radnom vremenu zaprimanja pismena putem urudžbenog zapisnika

U prilogu tekst odluke.

Natječaj - redoviti profesor - asistent na projektu - voditelj saldakonta - spremačica

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor – prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju mlađi istraživač – asistent na projektu PRI-MJER, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo, uz probni rok od šest mjeseci
  • Jednog zaposlenika/cu na radno mjesto III. vrste–voditelj saldakonta–voditelj odsjeka, na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, uz probni rok od dva mjeseca.
  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto IV. vrste – spremač/ica na RGN fakultetu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka zamjenjivane djelatnice, uz probni rok od mjesec dana.

IZNIMNO, KAO MJERA ZAŠTITE OD COVID-19 , ZA NAVEDENE NATJEČAJE OMOGUĆENA JE PRIJAVA PUTEM MAILA (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

UVJETI:

BEST Zagreb traži tebe

Mi smo rastuća udruga inovativnih mladih studenata tehničkih i tehnoloških fakulteta u Zagrebu. 

Iskustvo zlata vrijedi 2020.

Iskustvo zlata vrijedi 2020.

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta "Iskustvo zlata vrijedi" spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

O PROJEKTU

Kroz projekt "Iskustvo zlata vrijedi" proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog osobnih razloga i drugih okolnosti teže dolaze.

Organizatori s posebnim senzibilitetom i sviješću o težoj zapošljivosti navedenih skupina studenata od 2013. godine razvijaju ovaj projekt u suradnji s uglednim hrvatskim kompanijama - vrijednim partnerima projekta - koje prepoznaju njegovu važnost te svojim sudjelovanjem aktivno sudjeluju u omogućavanju studentske prakse s jedne strane, ali i stvaranju pozitivnog ozračja i nužnosti progovaranja o navedenoj problematici.

Do sada je kroz projekt omogućena radna praksa za više od 100 studenata s invaliditetom te studenata slabijega materijalnog statusa. Ponosno ističemo da je više od 10 studenata, nakon odrađene prakse, dobilo i stalan posao u istoj tvrtki!

Poslovni dnevnik i ove godine želi svima kojima život nije pružio jednaku startnu poziciju pomoći da se lakše uključe na tržište rada te jednog dana ravnopravno sudjeluju u tržišnoj utakmici.

Zainteresirani studenti se za sudjelovanje mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice najkasnije do 25. ožujka 2020.

Dodatne informacije, uvjeti natječaja i i prijava dostupni su na poveznici: https://www.poslovni.hr/dogadjanja/iskustvo-zlata-vrijedi-2020     

Za više informacija nazovite 01/ 6300 743 ili pošaljite poruku na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Poštovane studentice i studenti,

na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2020.

Poštovane studentice i studenti, 

u prilogu Vam šaljemo  natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

The 2020 ADRIA INTERNSHIP CALL is now open!

Dear students and representatives of the organisations in the Adria region,

JAVNI NATJEČAJ - za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Odluka o odabiru - JAVNI NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narode novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) i čl.l. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od dana 19.09.2018. godine Ministarstva državne imovine, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet (dalje: RGNF) i Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet (dalje: PBF) objavljuju

NATJEČAJ za upis na: SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO 2019./2020.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J
za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO

Poništenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

Poništenje natječaja objavljenog u "Večernjem listu" broj 19857 dana 23.05.2019.godine i na internetskoj stranici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, za obavljanje usluga prehrane studenata.


Dokument poništenje natješaja u privitku.


The Call for a RIS Task partners is open! July 2019

We would like to inform about a call for a RIS Task partner in the project TrainESEE v.2 Training trainers in East and Souteastern Europe.

N A T J E Č A J- za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij- INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva
u akademskoj godini 2019./2020.

 

Ishod natječaja za višeg tehničara

Obavještavamo Vas da je po natječaju za radno mjesto II. vrste - viši tehničar, objavljenog u NN broj 22/2019 dana 14.03.2019. godine, izabran kandidat Bojan Kuhar, dipl.ing.naf.rud.

Sveučilišna stipendija - 10% najboljih

Drage studentice i studenti,

 

Obavještavamo Vas da su u ISVU sustav uneseni svi oni studenti koji ulaze u 10% najboljih na svom studiju i godini te se sada možete prijaviti preko aplikacije.  Ukoliko imate neke primjedbe, obratite se u Referadu.

 

Referada

Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH objavljuje Natječaj za časnike za vezu za potrebe HR PRES

Hrvatska će od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. u vrlo izazovnom razdoblju nakon izbora za Europski parlament u svibnju 2019., formiranja nove Europske komisije i novog mandata EU institucija te povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije. Predsjedanje će biti vidljiv i važan pokazatelj našega doprinosa djelovanju i razvoju Europske unije, a istodobno će nam dati i priliku da ostavimo svoj zalog, europski i globalni, posebno u područjima koja smatramo važnima i u kojima imamo komplementarne prednosti. 

Iskustvo zlata vrijedi

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta "Iskustvo zlata vrijedi" spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse s radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.