Natječaj - izvandredni profesor

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18),

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za asistenta na Zavoda za kemiju

Obavještavamo vas da je po natječaju za radno mjesto položaj I. vrste - asistentica na  Zavoda za kemiju RGN fakulteta, objavljenog u NN broj 96/2019 dana 09.10.2019.godine, izabrana kandidatkinja Marta Pašalić, mag.ing.cheming.

JAVNI NATJEČAJ - za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Odluka o odabiru - JAVNI NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narode novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) i čl.l. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od dana 19.09.2018. godine Ministarstva državne imovine, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet (dalje: RGNF) i Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet (dalje: PBF) objavljuju

NATJEČAJ za upis na: SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO 2019./2020.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J
za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO

Poništenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

Poništenje natječaja objavljenog u "Večernjem listu" broj 19857 dana 23.05.2019.godine i na internetskoj stranici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, za obavljanje usluga prehrane studenata.


Dokument poništenje natješaja u privitku.


The Call for a RIS Task partners is open! July 2019

We would like to inform about a call for a RIS Task partner in the project TrainESEE v.2 Training trainers in East and Souteastern Europe.

N A T J E Č A J- za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij- INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva
u akademskoj godini 2019./2020.

 

Ishod natječaja za višeg tehničara

Obavještavamo Vas da je po natječaju za radno mjesto II. vrste - viši tehničar, objavljenog u NN broj 22/2019 dana 14.03.2019. godine, izabran kandidat Bojan Kuhar, dipl.ing.naf.rud.

Sveučilišna stipendija - 10% najboljih

Drage studentice i studenti,

 

Obavještavamo Vas da su u ISVU sustav uneseni svi oni studenti koji ulaze u 10% najboljih na svom studiju i godini te se sada možete prijaviti preko aplikacije.  Ukoliko imate neke primjedbe, obratite se u Referadu.

 

Referada

Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH objavljuje Natječaj za časnike za vezu za potrebe HR PRES

Hrvatska će od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. u vrlo izazovnom razdoblju nakon izbora za Europski parlament u svibnju 2019., formiranja nove Europske komisije i novog mandata EU institucija te povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije. Predsjedanje će biti vidljiv i važan pokazatelj našega doprinosa djelovanju i razvoju Europske unije, a istodobno će nam dati i priliku da ostavimo svoj zalog, europski i globalni, posebno u područjima koja smatramo važnima i u kojima imamo komplementarne prednosti. 

Iskustvo zlata vrijedi

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta "Iskustvo zlata vrijedi" spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse s radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

L'Oreal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture raspisali trinaesti po redu natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“

Poštovani,

veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da su L'Oreal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture raspisali trinaesti po redu natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“. Pojedinačnim stipendijama u vrijednosti od 5.000 € i ove će se godine pojedinačno nagraditi četiri najbolje hrvatske znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja, za njihov doprinos u znanstvenim spoznajama na nacionalnoj i svjetskoj razini. Cilj ovog programa jest dodatno motivirati i podržati žene znanstvenice u njihovoj daljnjoj znanstvenoj karijeri.

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2018./2019.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom  za akademsku godinu 2018./2019.

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019.

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa za akademsku godinu 2018./2019.

INA Freshhh 2018

NATJEČAJ za upis na: SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO 2018./2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J
za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO

Natječaj za docenta i stručno osposobljavanje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javvnim službama (NN br. 128/17),

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za redovitog profesora

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javvnim službama (NN br. 128/17),

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za stručnog suradnika za međ. suradnju i projekte

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za međunarodnu suradnju i projekte u Dekanatu RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 18/2018 dana 23.2.2018.g. izabrana kandidatkinja Antonija Zrno, mag.pol.

Ishod natječaja za docenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu u znanstveno - nastavnom zvanju docenta u Zavodu  za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 98/2017 dana 4.10.2017.g. izabrana kandidatkinja doc.dr.sc. Karolina Novak Mavar.

REZULTATI ERASMUS+ SMS NATJEČAJA ZA 2018./19.

Objavljeni su rezultati Erasmus+ SMS natječaja za 2018./19., a obavijest možete pronaći na mrežnim stranicama:

Izvanredni profesor na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Foto natječaj GEA 2018.

Pozivamo Vas da prijavite fotografije na temu

Ishod natječaja za voditelja računovodstva i financija

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj računovodstva i financija na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 19/2018 dana 28.2.2018.g. izabrana kandidatkinja Katica Hunjet, dipl.oec.

Natječaj za docenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za predavača

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 94/2017 dana 20.9.2017.g. izabrana kandidatkinja Josipa Antekolović, prof.

Ishod natječaja za asistenta na Zavodu za naftno inženjerstvo

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent na Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 129/2017 dana 22.12.2017.g. izabrana kandidatkinja Amalia Lekić, mag.ing.petrol.

Poništenje natječaja za voditelja javne nabave

Poštovani,

obavještavamo Vas da se poništava natječaj objavljen u NN br. 18/2018 dana 23.2.2018g.

za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj II.vrste - voditelj pododsjeka - voditelj javne nabave u Dekanatu RGN fakulteta, na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu.

Natječaj za voditelja javne nabave

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za dodjelu stipendija redovtim studentima

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija
redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Poštovane studentice i studenti,


temeljem odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je raspisao Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/. Rok za prijavu na Natječaj je petak 4. svibnja 2018. do 16.00 sati.
Prijavljene radove je u tiskanom obliku u 5 primjeraka potrebno dostaviti u Studentsku referadu do ponedjeljka, 7.5.2018. do 10.00 sati.
Studenti ovoj aplikaciji mogu pristupiti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Natječaj i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/.
Smjernice za vrednovanje radova prijavljenih na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./'18. Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata RGNf bit će objavljene nakon sjednice Fakultetskog vijeća u ožujku.


Sretno!
Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević


Poništenje natječaja za voditelja računovodstva i financija

Poštovani,

obavještavamo Vas da se poništava natječaj objavljen u NN br. 11/2018 dana 2.2.2018g.

za jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj I.vrste - voditelj računovodstva i financija u Dekanatu RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Ishod natječaja za asistenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent na Zavodu za kemiju RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 129/2017 dana 22.12.2017.g. izabrana kandidatkinja Marina Samardžija, mag.ing.cheming.

Natječaj za voditelja računovodstva i financija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj I.vrste - voditelj računovodstva i financija - rukovoditelj pododsjeka u Središnjoj službi, u Dekanatu RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

UVJETI:

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS ekonomske struke (odgovara magistru ekonomske struke), pet (5) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima (prednost će imati kandidati s iskustvom u proračunskom računovodstvu), znanje engleskog jezika i samostalan rad na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),  te ostale dokaze prema prednosti.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

Natječaj za stručnog suradnika i voditelja javne nabave

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za izvanrednog profesora

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za stručnog suradnika za poslijediplomski studij

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomski studij u dekanatu RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 5/2018 dana 12.1.2018.g. izabrana kandidatkinja Andrea Gmajnički, mag.iur.

INA/MOL Grupa otvara prijave za program stipendija za inženjerke

20180213 1

Jeste li studentica zainteresirana za industriju nafte i plina? Želite li saznati više o tome kako to funkcionira u praksi? Ako želite, INA/MOL Grupa vam nudi mogućnost stipendije koja će vam pomoći započeti svoju karijeru u ovoj uzbudljivoj industriji!

Pomaknute su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

U petak, 9. veljače 2018. godine, ponovo su pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste objavljene su na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 16. veljače do 12:00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Sretno!

 


Sretno!

Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević

Natječaj za redovitog profesora

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za voditelja računovodstva

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj I.vrste - voditelj računovodstva i financija - rukovoditelj pododsjeka u Središnjoj službi, u Dekanatu RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

UVJETI:

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS ekonomske struke (odgovara magistru ekonomske struke), pet (5) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima (prednost će imati kandidati s iskustvom u proračunskom računovodstvu), znanje engleskog jezika i samostalan rad na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),  te ostale dokaze prema prednosti.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 10 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

NATJEČAJ za redovitog profesora, izvanrednog profesora i stručnog suradnika za poslijediplomski studij

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Produžen je rok za prihvaćanje STEM stipendije do četvrtka 7. prosinca do 12 h.

Poštovane studentice i studenti,
produžen je rok za prihvaćanje STEM stipendije do četvrtka 7. prosinca do 12 h.

Ishod natječaja za asistenta na Zavodu za naftno inženjerstvo

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste - asistent na Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 101/2017 dana 12.10.2017.g. izabran kandidat Ivan Smajla, mag.ing.petrol.

Objavljene rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju

Jučer (utorak, 28. studenoga 2017. godine) su objavljene rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr.

Natječaj za poslijedoktoranda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

INTERAKTIVNO PREDAVANJE - Vještine samoprezentacije u pisanoj formi

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Vještine samoprezentacije u pisanoj formi“.

IAESTE- Natječaj za stručnu praksu

Poštovane studentice i studenti,
IAESTE - udruga za međunarodnu razmjenu studentskih stručnih praksi s područja tehničkih i prirodnih znanosti nudi studentima plaćenu praksu u više od 15 europskih i 89 država diljem svijeta.

MOL poziva top studente na sudjelovanje u Freshhh natjecanju

  • Prijave za Freshhh program otvorene su do 3. studenog 2017. na web stranici  freshhh.net
  • Freshhh je međunarodno virtualno natjecanje za top studente zainteresirane za naftnu i plinsku industriju
  • Osim atraktivnih financijskih nagrada, brojni sudionici ovog natjecanja iz prošlih godina, svoje su karijere započeli u MOL Grupi
  • Tijekom proteklih godina, natjecanje je privuklo više od 25.000 studenata iz više od 70 zemalja

Ishod natječaja za informatičara

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - informatički referent - informatičar u Centru informacijske potpore RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 97/2017 dana 29.9.2017.g. izabran kandidat Alen Brezovec.

Ishod natječaja za računovodstvenog referenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - računovodstveni referent u Dekanatu RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 94/2017 dana 20.9.2017.g. izabrana kandidatkinja Maja Maras.

Natječaj za asistenta i stručno osposobljavanje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za administratoricu na Zavodu za naftno inženjerstvo

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - administrativni referent na Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 92/2017 dana 13.9.2017.g. izabrana kandidatkinja Ivana Giljanović Subašić.

Poništenje natječaja

Poštovani,

obavještavamo Vas da se poništava natječaj objavljen u NN br. 93/2017 dana 15.9.2017.g.

za jednog izvršitelja/icu za Stručno osposobljavanje za rad bez zanivanja radnog odnosa - stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i projekte.

 

Nastupno predavanje dr.sc. Zvonimir Katančić

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                 dr.sc. Zvonimir Katančić

u četvrtak, 19. listopada 2017. g. u 13:00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

                                                          "AKTIVITET"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Frankica Kapor, RGN fakultet

      2. Doc.dr.sc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević, RGN fakultet

      3. Prof.dr.sc. Igor Sutlović, FKIT

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Geološkog inženjerstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Gordana Pustaj

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                 dr.sc. Gordana Pustaj

u četvrtak, 19. listopada 2017. g. u 12:00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

                            "GRAĐA, FIZIČKA I KEMIJSKA SVOJSTVA VODE"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Frankica Kapor, RGN fakultet

      2. Doc.dr.sc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević, RGN fakultet

      3. Prof.dr.sc. Igor Sutlović, FKIT

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Geološkog inženjerstva.

Natječaj za red.prof. i docenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za informatičara

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za predavača i rač.referenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za administratoricu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - administrativni referent na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 72/2017 dana 21.7.2017.g. izabrana kandidatkinja Tajana Prusec.

Ishod natječaja za sistem inženjera

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto II. vrste - sistem inženjer - viši informatički referent u Centru informacijske potpore RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 72/2017 dana 21.7.2017.g. izabran kandidat Marko Startz, bacc.ing.techn.inf.

Natječaj za stručno osposobljavanje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za radno mjesto administratorice

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Nastupno predavanje dr.sc. Marko Zečević

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 2. st. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, a u skladu s odredbama Zakona o znanstveno djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OiRUSRH), rektor prof.dr.sc. damir Boras, na prijedlog Stručnog povjerenstva Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Tomislav Malvić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Mirko Jakopčić, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"

Ishod natječaja za voditelja kadrovskih poslova

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto položaj II. vrste - voditelj kadrovskih poslova na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 72/2017 dana 21.7.2017.g. izabrana kandidatkinja Martina Mikacenić, bacc.admin.publ.

Natječaj za radna mjesta 3

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018

sveuciliste u zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE
raspisuje
NATJEČAJ
za upis na
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA:
SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA EKOINŽENJERSTVA

Natječaj za poslijedoktoranda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Nastupno predavanje dr.sc. Ilija Grgić

 

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

 

                                                   dr.sc. Ilija Grgić

 

u utorak, 13. lipnja 2017. g. u 8:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

"DALJINSKA ISTRAŽIVANJA I NJIHOVA PRIMJENA U RUDARSTVU I GEOLOGIJI"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

 

Nastupno predavanje dr.sc. Željko Hećimović

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                   dr.sc. Željko Hećimović

u utorak, 6. lipnja 2017. g. u 13:00 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

                        "METODE SNIMANJA I KARTIRANJA DETALJA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Ivan Medved

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                           dr.sc. Ivan Medved

u utorak, 6. lipnja 2017. g. u 9:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

                "IZMJERA OTVORENIH KOPOVA I IZRAČUN VOLUMENA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Danijel Šugar

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                          dr.sc. Danijel Šugar

u utorak, 6. lipnja 2017. g. u 10:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

              "MJERENJE KUTOVA I POLIGONOMETRIJA U RUDARSTVU"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Mario Mađer

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                   dr.sc. Mario Mađer

u utorak, 13. lipnja 2017. g. u 11:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

                 "ŽIROTEODOLITI I NJIHOVA PRIMJENA U RUDARSTVU"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Baldo Stančić

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                   dr.sc. Baldo Stančić

u utorak, 13. lipnja 2017. g. u 10:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

                                      "KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Nastupno predavanje dr.sc. Marko Pavasović

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                   dr.sc. Marko Pavasović

u utorak, 13. lipnja 2017. g. u 9:15 sati u predavaonici P6 01 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                          NASTUPNO PREDAVANJE

                                                    pod naslovom

                                     "RUDARSKE KARTE I PLANOVI"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Jasna Orešković, docentica RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Dario Perković, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, izvanredni profesor RGN fakulteta

4. Prof.dr.sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

5. Prof.dr.sc. Boško Pribičević, redoviti profesor Geodetskog fakulteta

6. Izv.prof.dr.sc. Mladen Zrinjski, izvanredni profesor Geodetskog fakulteta

7. Izv.prof.dr.sc. Robert Župan, izvanredni profesor Gedetskog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.

Natječaj za poslijedoktoranda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za poslijedoktoranda

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 31/2017 dana 5.4.2017.g. izabrana kandidatkinja dr.sc. Tanja Mališ.

Ishod natječaja za asistenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 31/2017 dana 6.4.2017.g. izabran kandidat Ivan Soldo,mag.ing.min.

Ishod natječaja za redovitog profesora - prvi izbor

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora - prvi izbor na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 116/2016 dana 14.12.2016.g. izabran kandidat prof.dr.sc. Muhamed Sućeska.

Natječaj za asistenta na projektu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za voditelja Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za izbor jednog izvršitelja/icu za radno mjesto II. vrste - voditelj Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama u Dekanatu RGN fakulteta,

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, objavljenog u NN br. 35/2017 dana 12.4.2017.g. izabrana kandidatkinja Marica Ljubić, upravna pravnica.

Ishod natječaja za asistente na projektu ESCOM

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za dva izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste - asistent u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, (rad na projektu "Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2" - ESCOM), objavljenog u NN br. 19/2017 dana 3.3.2017.g. izabrane kandidatkinje  Maja Arnaut, mag.ing.petrol. i Amalia Lekić, mag.ing.petrol..

Ishod natječaja za informatičkog referenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - informatički referent u Centru informacijske potpore RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

objavljenog u NN br. 24/2017 dana 5.4.2017.g. izabran kandidat Alen Brezovec.

Ishod natječaja za asistenta na Zavodu na nafti

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste - asistent u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

objavljenog u NN br. 20/2017 dana 8.3.2017.g. izabran kandidat Igor Medved, mag.ing.petrol.

Natječaj za stipendiju za doktorsko istraživanje - Université de Lorraine

Raspisan je natječaj za stipendiju za doktorsko istraživanje za temu Thermo-Hydro-Bio-Chemo-Mechanical impact of underground geological storage of H2 na Université de Lorraine. Natječaj se nalazi u prilogu.

Natječaj za voditelja Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za rač.ref.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto III. vrste - računovodstveni referent u Dekanatu RGN fakulteta, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (50%),

objavljenog u NN br. 23/2017 dana 15.3.2017.g. izabrana kandidatkinja Sanja Branković.

Natječaj za poslijedoktoranda, asistenta i inf.ref.

VEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za docenta i računovodstvenog referenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo privremene rang liste dobitnika...

Poštovane studentice i studenti,

obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2016./2017.

Natječaj za asistenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Ishod natječaja za višeg tehničara

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto II. vrste - viši tehničar u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 15/2017 dana 17.2.2017.g. izabran kandidat Vinko Baranašić.

Natječaj za dva asistenta na projektu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Poništenje natječaja za docenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Natječaj za višeg tehničara

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Poštovane studentice i studenti,
Sveučilište u Zagrebu je raspisalo NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Ishod najtječaja za spremačicu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto IV. vrste - spremačica na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 6/2017 dana 20.1.2017.g. izabrana kandidatkinja Draženka Krčelić.

Raspisan natječaj za Nagradu ANAC-UK 2017. g.

AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, je raspisala Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Natječaj za spremačicu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i projekte

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i projekte u Dekanatu RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 116/16 dana 14.12.2016.g. izabrana kandidatkinja Mia Pavlica, mag.philol.lusit.et dacorom.

Anketa, kojom možete vrednovati rad vaših nastavnika u zimskom semestru

Poštovane studentice i studenti,
anketa, kojom možete vrednovati rad vaših nastavnika u zimskom semestru na našem fakultetu, provodi se on-line kroz sustav ISVU. Pristup on-line anketi moguć je u razdoblju od 12.-29.1.2017. g.

RGN fakultet je i ove godine otvorio natječaj za dodjelu informatičke opreme

Poštovane studentice i studenti!

RGN fakultet je i ove godine otvorio natječaj za dodjelu informatičke opreme (dva stolna računala) studentima slabijeg imovinskog stanja. Kriteriji za dodjelu navedenih računala su sljedeći:

Nabavka informatičke opreme za studente slabijeg imovinskog stanja

Poštovane studentice i studenti!

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je Fakultetu i ove godine doznačilo određena sredstva za nabavku informatičke opreme studentima slabijeg imovinskog stanja. Navedenim sredstvima kupljena su dva stolna računala i mogu biti Vaša ukoliko se prijavite na ovaj natječaj. Kriteriji za dodjelu navedenih računala su sljedeći:

Natječaj za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Obavijest o ishodu natječaja za administratoricu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelja/icu za radno mjesto III. vrste - administrativni referent na Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 105/16 dana 16.11.2016.g. izabrana kandidatkinja Silvija Bunić.

Obavijest o ishodu natječaja za spremačicu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto IV. vrste - spremačica na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 105/16 dana 16.11.2016.g. izabrana kandidatkinja Draženka Krčelić.

#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija

SYMPTOMA, internetska tražilica za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su spremni raditi kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta. Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/hr/stipendija.

Natječaj za administratoricu i spremačicu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Obavijest kandidatima o ishodu natječaja za asistenta

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta,

objavljenog u NN br. 65/16 dana 15.7.2016.g. izabran kandidat Vjekoslav Herceg, mag.ing.min.

Obavijest kandidatima o ishodu natječaja za spremačicu

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je na natječaj za jednog izvršitelj/icu za radno mjesto IV. vrste - spremačica na RGN fakultetu,

objavljenog u NN br. 91/16 dana 12.10.2016.g. izabrana kandidatkinja Marica Galjuf.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba-studenti s invaliditetom

Poštovane studentice i studenti,

raspisan je Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom Grada Zagreba za akademsku godinu 2016/2017. 

Natječaj za docenta

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Otvoren natječaj za plaćenu praksu u inozemstvu- udruga IAESTE

IAESTE - udruga za međunarodnu razmjenu studentskih stručnih praksi s područja tehničkih i prirodnih znanosti nudi studentima plaćenu praksu u inozemstvu u više od 15 europskih i 89 država diljem svijeta.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2016./2017.

Poštovane studentice i studenti,

obavještavamo Vas da je 18. listopada 2016., na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljen Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2016./2017. Rok za podnošenje molbi je 2. studenoga 2016. godine (kontakt osoba: Vesna Mandić, tel. 6100 555).

Stipendije za talentirane studentice

20161017 1

Izuzetno cijenimo tvoju predanost i maksimalan napor koji ulažeš u svoj studij. Inženjerstvo, geologija, matematika i tehnički studiji su zanimanja s kojima zaista možeš nešto promijeniti, pod uvjetom da marljivo učiš, predano radiš i kontinuirano se razvijaš.

Natječaj za radno mjesto spremačice

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za radna mjesta: docent, poslijedoktorand i asistent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za radno mjesto red.prof. - trajno zvanje i asistent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017

sveuciliste u zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE
raspisuje
NATJEČAJ
za upis na
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO
U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.
ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA:
SVEUČILIŠNI SPECIJALIST/ICA EKOINŽENJERSTVA

Natječaj za radno mjesto docenta i asistenta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

NATJEČAJ - za upis studenata na Doktorski studij primijenjenih geoznanosti, rudarskog i naftnog inženjerstva

NATJEČAJ - za upis studenata na Doktorski studij primijenjenih geoznanosti, rudarskog i naftnog inženjerstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. god. 2016./2017.

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo N A T J E Č A J za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.

Natjecaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilista u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Natječaj za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Natječaj za asistenta na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), objavljuje:

Studentsko Business Plan natjecanje

Razvojna agencija Zagreb u sklopu EU projekta Postani/ostani poduzetnik (POP) - promocijom poduzetništva i uzajamnim učenjem do razvoja poduzetništva na području grada Zagreba organizira studentsko Business Plan natjecanje. Natjecanje je namijenjeno studentima na području grada Zagreba s ciljem poticanja inovativnog poduzetništva, širenja poduzetničke kulture te poboljšanje obrazovanja usmjerenog na poduzetništvo.

Natječaj red.prof., izv.prof. i docent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), objavljuje:

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
objavljuje


N A T J E Č A J


za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

u 2015. godini

Rezultati natječaja za dodjelu informatičke opreme studentima slabijeg imovinskog statusa

Rezultati natječaja za dodjelu informatičke opreme studentima slabijeg imovinskog statusa.

Natječaj za dodjelu informatičke opreme studentima slabijeg imovinskog statusa

Poštovane studentice i studenti!

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je Fakultetu i ove godine doznačilo određena sredstva za nabavku informatičke opreme studentima slabijeg imovinskog stanja. Navedenim sredstvima kupljena su dva stolna računala i mogu biti Vaša ukoliko se prijavite na ovaj natječaj. Kriteriji za dodjelu navedenih računala su sljedeći:

Publish modules to the "offcanvas" position.