RGN START – STručnA pRaksa za živoT

20200714 3

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

20200714 4

 

Naziv projekta:
„RGN START – STručnA pRaksa za živoT“, UP.03.1.1.04.0029

Nositelj projekta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za energetiku i zaštitu okoliša  

Izvor financiranja projekta:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Europski strukturni i investicijski fondovi

Poziv: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

 

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unijeASOO DEFCO 

Kratki opis projekta:

Predloženim projektom „RGN START – STručnA pRaksa za živoT“ planira se razvoj, testiranje i implementiranje sustava provedbe višestrukih oblika stručne prakse i mentoriranja studenata kod poslodavaca i u okviru fakulteta, sukladno preporukama iz Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju (Botrić, 2016.). Projektom su identificirane tri osnovne ciljne skupine:

  1. studenti preddiplomskih i diplomskih studija RGNF-a, koji će sudjelovati u provedbi novoga modela stručne prakse, ali i svi studenti RGNF-a kojima će, nakon završetka projekta, stručna praksa biti važan dio studiranja;
  2. nastavnici, koji će sudjelovati u razvoju novoga modela i u provedbi stručne prakse kao voditelji, koordinatori i mentori te nenastavno osoblje koje će biti uključeno u rad budućeg Ureda za savjetovanje i podršku studentima i organizaciju stručne prakse, uključujući i osobu koja će biti zaposlena u Uredu;
  3. RGNF, kao visoko učilište koje organizira i provodi stručnu praksu za svoje studente.

Provedba projekta RGN START je planirana kroz tri glavne aktivnosti:

1) razvoj modela višestrukih oblika provedbe stručne prakse na RGNF-u u formi usuglašenih procedura (priručnika), koji će nastavnicima i nenastavnom osoblju, kao ciljanoj skupini projekta, omogućiti usvajanje jedinstvenih institucionalnih rješenja provedbe stručne prakse; studentima, kao drugoj ciljanoj skupini projekta, omogućiti istraživanje i odabir različitih putova razvoja karijere i razvoj vještina koje im mogu pomoći pri ulasku u svijet rada; i fakultetu kao trećoj ciljanoj skupini omogućiti opremanje laboratorija i nabavu opreme za provedbu stručne prakse u okviru fakulteta;

2) uspostavljanje novoga fakultetskog Ureda za savjetovanje i podršku studentima i organizaciju stručne prakse, koji će:

  1. omogućiti poboljšanje kvalitete studiranja za sve studente RGNF-a, kroz savjetovanje, podršku i karijerno usmjeravanje studenata tijekom studija;
  2. osigurati pomoć studentima i nastavnicima koji sudjeluju u provedbi stručne prakse (kao koordinatori, voditelji ili mentori) kroz administriranje i organizaciju provedbe stručne prakse;

3) organizaciju i provedbu stručne prakse prema novom modelu prakse za 220 studenata na preddiplomskim studijima i 180 studenata na diplomskim studijima omogućit će razvoj sustava primjera dobre prakse.

Uz navedeno, promidžbenim aktivnostima (skupovi, okrugli stolovi i sl.) osigurat će se bolje povezivanje i suradnja s poslodavcima, što će pomoći studentima u širenju izbora za stručnu praksu. 

Projekt RGN START je usklađen  sa smjernicama Strategije razvoja RGNF-a (2017.-2021.). Potreba uključivanja studenata tijekom studiranja na tržište rada kroz programe stručne prakse prepozanta je i u strateškim dokumentima EU.  Tako je u Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast, kroz inicijativu „Mladi u pokretu“ prepoznat problem nezaposlenosti mladih te potreba ulaska mladih osoba na tržište rada kroz pripravništvo, stažiranje ili drugo radno iskustvo. Slična inicijativa pokrenuta je i od strane Europske komisije kroz Obnovljeni program EU za visoko obrazovanje (prioritetno područje 2. podpodručje 2.1.) te Novi program vještina za Europu (podpodručje 3.1. Više prilika za učenje). Slična potreba prepoznata je i istaknuta i u strateškim dokumentima RH poput Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14) (cilj 2.; 4. posebni ciljevi 4.2.) u kojima je istaknuta potreba za jačanjem veza sustava visokog obrazovanja i poslodavaca kroz različite oblike prakse. U Strategiji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016-2020. (prioritet 2.) kroz mjeru 2.2.3. definirana je potreba za razvojem, naukovanja, mentorstva, vježbeništva i radne probe za učenike i studente i jačanje uloge mentorstva, dok je u Industrijskoj strategiji Republike Hrvatske 2014-2020. naglašena potreba za strateškom suradnjom industrije i sustava obrazovanja, znanosti i tehnologije (prioritet 2, 1.6.).

Ciljevi „RGN START – STručnA pRaksa za živoT“ su:

  1. Doprinijeti unapređenju kvalitete stručne prakse i ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja RGNF-a za razvoj višestrukih oblika stručne prakse;
  2. Omogućiti studentima RGNF-a stjecanje radnog iskustva i praktičnih vještina za rad, te
  3. Povećati interes poslodavaca za uključivanje u razvoj i provedbu stručne prakse.

Ostvarivanjem ciljeva te uključivanjem ciljanih skupina (studenata, nastavnika i visokog učilišta) omogućit će se stjecanje radnog iskustva za ulazak studenata RGNF-a na tržište rada, te povećanje njihove zapošljivosti.

Ukupni troškovi projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 HRK
Iznos dobivenog financiranja: 3.805.785,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
09.03.2020. – 09.03.2023. (36 mjeseci)

Kontakt osobe za više informacija:

Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing. naft. rud.
Kontakt e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administratorica projekta: Lucija Aljinović, mag. info. znan.

Kontakt e-mail: lucija.aljinović@rgn.unizg.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Rudarsko-geološko-naftni fakultet