JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.


održat će u četvrtak 1. veljače 2018. u 10.30.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,


JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz prvog semestra doktorskog studija pod naslovom:

 

“ Litološke značajke pješčenjačkih ležišta u Savskoj depresiji kao čimbenici učinkovitoga utiskivanja slojne vode na primjeru donjopontskih ležišta formacije Kloštar Ivanić“

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc.Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ovdje možete pročitati novosti vezane za Tajništvo RGNf-a.