Predavanja o nedopuštenim oblicima ponašanja u akademskoj zajednici

Neobjavljeno

Poštovani studenti,
dana 10.4.2013. god. od 10-11 h u velikoj predavaonici RGN fakulteta, održat će se predavanja na temu preveniranja, izbjegavanja i suzbijanja nedopuštenih oblika ponašanja u akademskoj zajednici.

Predavanja će održati eksperti i zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, angažirani na projektu IPA 2008 (Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for battling Discrimination and Corruption aimed at Improviong Academic Integrity ).