Nastupno predavanje dr.sc. Ivice Pavičića

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u

znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.)

objavljuje se da će

dr.sc. Ivica Pavičić

u srijedu, 18. siječnja 2023. godine u 9:00 sati u Vijećnici

Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom

¨DEFORMACIJE STIJENA I GEOLOŠKE STRUKTURE¨

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Davor Pavelić, RGNF

2. Izv.prof.dr.sc. Bojan Matoš, RGNF

3. Prof.dr.sc. Marijan Kovačić, PMF

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog

studija Geološkog inženjerstva i diplomskog studija Geologije.