Objavljen članak u časopisu Agricultural Water Management (Q1, IF(2021) 6,611)

Profesor Zoran Nakić i docent Zoran Kovač sa Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, u suradnji sa znanstvenicima s Agronomskog fakulteta i stranih znanstvenih institucija, autori su rada –

X03783774
Long-term analysis of soil water regime and nitrate dynamics at agricultural experimental site: Field-scale monitoring and numerical modeling using HYDRUS-1D,

objavljenog u časopisu Agricultural Water Management.

Časopis je indeksiran u bazama Current Contents, Web of Science Core Collection (indeksu SCIE) i Scopus i pripada kvartilu Q1 u svim kategorijama.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i možete ga preuzeti na mrežnim stranicama časopisa, a pohranjen je i u Repozitorij RGNF-a.