Funding synergy forum ADRIA

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na Funding synergy forum ADRIA, u koorganizaciji regionalnog centra EIT RawMaterials HUB ADRIA kojeg predstavljaju Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geološki zavod Slovenije i Zavod za gradbeništvo Slovenije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Hrvatske. Forum će se održati 20. rujna 2022. u trajanju od 11:30 do 15:30 sati u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, hibridni model sudjelovanja je također omogućen.

Cilj Foruma je predstavljanje okvira za povezano financiranja projekata vezanih uz sektor mineralnih sirovina (Raw Materials) u različitim fazama tehnološke spremnost i namijenjen je sektorskoj industriji, nacionalnim tijelima zaduženim za sektor mineralnih sirovina i struci.

Specifični ciljevi su

  1. predstaviti supranacionalne financijske programe (Horizon Europe, European Raw Material Alliance, EIT Raw Materials, European Bank for Research and Development; Cohesion schemes) vezane uz sektor mineralnih sirovina
  2. predstaviti nacionalne financijske programe Slovenije i Hrvatske vezane uz sektor mineralnih sirovina
  3. predstaviti specifične projekte u različitim fazama tehnološkog razvoja i slijed financiranja
  4. Istražiti sinergije u financiranju između supranacionalnih  i nacionalnih programa

Skup je namijenjen

  1. Kompanijama koje se bave svim segmentima životnog ciklusa primarnih i sekundarnih mineralnih sirovina (istraživanje- eksploatacija-ekstrakcija-proizvodni procesi-recikliranje-zamjenske sirovine) u potrazi za financijskom podrškom za različite razine tehnološke spremnosti
  2. Nacionalnim tijelima zaduženim za izradu i provedbu strategija u sektoru ne-energetskih mineralnih sirovina
  3. Struci i strukovnim udrugama povezanim sa sektorom mineralnih sirovina

Registrirati se možete na poveznici: https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/events/funding-synergy-forum#register


Agenda i više informacija nalazi se u prilogu.