Objavljen članak u časopisu Journal of Hydrology-Regional Studies (Q1, IF(2020)= 5.023)

Prof. Kristijan Posavec (Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo) u suradnji s kolegama iz Hrvatskog geološkog instituta objavio je znanstveni rad u časopisu Journal of Hydrology-Regional Studies (Q1, IF(2020)= 5.023)

Numerical groundwater flow and nitrate transport assessment in alluvial aquifer of Varaždin region, NW Croatia /  Karlović, Igor; Posavec, Kristijan; Larva, Ozren; Markovic, Tamara

Available online 14 April 2022

https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101084 (cjelovit rad u otvorenom pristupu)

Znanstveni članak jedan je od rezultat zajedničke suradnje na projektu Hrvatske zaklade za znanost Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku (TRANITAL)    


1