Završna konferencija projekta rESEErve

U srijedu 26. svibnja održana je završna konferencija RIS KAVA projekta rESEErve – Mineral potential of the Eastern and South-Eastern Europe region. Cilj projekta bilo je kartiranje mineralnih resursa šest zemalja jugoistočne Europe: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koje do sada nisu bile uključene u postojeće podatkovne platforme. Glavni ishod je registar primarnih i sekundarnih mineralnih sirovina zapadnog Balkana, polazna točka za integraciju regije u „EU Mineral intelligence network“ i njezino približavanje globalnom tržištu mineralnih sirovina.

Hrvatski (RGNF) tim bio je voditelj radnog paketa WP „Community builing“. Glavni cilj radnog paketa bio je olakšati otvoreni dijalog s identificiranim dionicima povezanim s RM sektorom u svim uključenim zemljama jugoistočne Europe. U tu svrhu, u svakoj od zemalja organizirana je nacionalna tematska radionica s naglaskom na najvažnije nacionalne mineralne resurse. Izrađene SWOT analize sektora mineralnih sirovina dopunjene su povratnim informacijama sudionika i poslužile su kao jedno od polazišta za SWOT / GAP analizu i poslovne mogućnosti u regiji vezane uz mineralne sirovine.

Aktivnosti i rezultate hrvatskog tima predstavila je njegova voditeljica, izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić.


20210531 1


20210531 2