Nastupno predavanje dr.sc. Domagoj Mudronja

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.)

objavljuje se da će

                                   dr.sc. Domagoj Mudronja

u utorak, 27. travnja 2021. godine u 11:00 sati putem Go to meeting platforme:

https://global.gotomeeting.com/join/390951101 održati

                                  NASTUPNO PREDAVANJE

                                            pod naslovom

                 "UTJECAJ VLAGE I SOLI NA PRIRODNI KAMEN

                              I ŽBUKU KULTURNE BAŠTINE"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Doc.dr.sc. Marko Cvetković, RGNF

      2. Izv.prof.dr.sc. Uroš Barudžija, RGNF

      3. Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi, PMF

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija

Geološko inženjerstvo.