Nastupno predavanje dr.sc. Duje Smirčić

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.)

objavljuje se da će

                                   dr.sc. Duje Smirčić

u četvrtak, 15. travnja 2021. godine u 13:00 sati u predavaonici VP02

Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                  NASTUPNO PREDAVANJE

                                            pod naslovom

                                 "TALOŽNI OKOLIŠ DELTE"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Dunja Aljinović, RGN fakultet

      2. Izv.prof.dr.sc. Uroš Barudžija, RGN fakultet

      3. Prof.dr.sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno - matematički fakultet

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Geološkog

inženjerstva, smjer: Hidrogeologija i inženjerska geologija.