REZULTATAI NATJEČAJA - ASISTENT NA ZAVODU ZA GEOLOGIJU I GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

Obavještavamo Vas da je na natječaju na radno mjesto I. vrste – u suradničkom zvanju - asistent, u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim novinama br. 115/2020 dana 21.10.2020. godine, izabran pristupnik Darko Matešić, mag. geol.