Obveza informiranja nadležnih službi Fakulteta u slučaju pozitivnog nalaza na COVID-19

Obzirom na epidemiološku situaciju u Gradu Zagrebu skrećemo Vam pozornost na obvezu informiranja nadležnih službi fakulteta u slučaju pozitivnog nalaza.

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu dostaviti mailom u studentsku referadu.  Uz skeniranu liječničku potvrdu student je dužan navesti koja predavanje je pohađao i kod kojeg profesora u zadnjih tjedan dana.

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan dostaviti u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji te također navesti koja predavanje je pohađao i kod kojeg profesora u zadnjih tjedan dana.

U oba slučaja fakultet će studentu organizirati online praćenje nastave.

Nastavnik je dužan osigurati nastavu na daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.);

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.