Tvrtka Petroleum Experts Limited iz Škotske donirala je Sveučilištu u Zagrebu (RGN fakultet) 10 privremenih, edukativnih licenci za programske pakete IPM (Integrated Production Model) i MOVE, zajedno s Hardlockom, a ukupan iznos donacije je £4,446,137.28

Tvrtka Petroleum Experts Limited iz Škotske donirala je Sveučilištu u Zagrebu (RGN fakultet) 10 privremenih, edukativnih licenci za programske pakete IPM (Integrated Production Model) i MOVE, zajedno s Hardlockom, a ukupan iznos donacije je £4,446,137.28 (UK Sterling).

Licence za IPM programski paket odnose se na programe: PROSPER (modeliranje i projektiranje proizvodnih bušotina), MBAL (analitički simulator ležišta), PVTP (korelacije PVT svojstava ležišnih fluida), GAP (optimalizacija višefaznog protoka u površinskom sustavu), REVEAL (specijalizirani simulator ležišta i pribušotinske zone) i RESOLVE (nadzor cjelokupnog proizvodnog sustava).

Licence za MOVE programski paket odnose se na programe: MOVE Core (Program za integraciju i interpretaciju podataka, digitalizaciju geoloških profila te izradu 3D geoloških modela), 2D Kinematic Modelling („Forward“ i „Reverse“ strukturno modeliranje i provjera interpretacije i smanjenje nesigurnosti modela), 3D Kinematic Modelling (3D palinspastička rekonstrukcija, „forward“ modeliranje na temelju strukturno-geoloških i geometrijskih principa), Geomechanical Modelling (Rekonstrukcija 3D modela na temelju „mass-spring“ algoritama za volumene i plohe uključujući i reološka svojstva), Fracture Modelling (izrada 3D modela pukotina, tzv. DFN), Fault Response Modelling (Modeliranje graničnih elemenata u svrhu rekonstrukcije i modeliranja pomaka po rasjedima te geomehaničke analize pukotinskih sustava), Fault Analysis (kvantitativna analiza rasjednih ploha, s modeliranjem pomaka po rasjedu, svojstava rasjeda u geološkom vremenu), Sress Analysis (analize podataka o naprezanju i paleonaprezanju u litosferi),Sediment modelling (Monter Carlo simulacije i numerički modeli turbiditnih sedimenata), Move Link Petrel (poveznica za uvoz i izvoz podataka između Move-a i Petrela), Move Link OpenWorks (poveznica za uvoz i izvoz podataka između Move-a i OpenWorks-a) i Move Link GST (poveznica za uvoz i izvoz podataka između Move-a i GST-a).