Dopis rektora prof. dr. sc. Damira Borasa s prijedlogom alata za izvođenje nastave na daljinu i provjeru ishoda učenja odnosno studiranja

Svi materijali dostupni su na sljedećoj mrežnoj adresihttp://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/alati-i-servisi-za-nastavu-na-daljinu/