NAPUTAK NASTAVNICIMA RGN FAKULTETA O ON-LINE PROVEDBI ISPITA

PREGLED PRIJAVE ISPITA

Popis prijava za ispit dostavit će vam administratorice ili referada.

USMENI ISPIT:

Predlaže se provedba ispita korištenjem neke od aplikacija daljinskog učenja (MS Teams ili Skype). Kada se student/i uključe u web poziv možete od studenta zatražiti da vam pokaže radno mjesto tako da se uvjerite da nema pomagala ili nastavnih materijala. Istovremeno možete gledati bar 4 studenta na ekranu. Ispit se može provesti gotovo identično kao da se obavlja uživo. Da se možete čuti poželjno je da uvijek govori samo jedan i da dižu ruke, te im dajete riječ. Svi studenti (ili skoro svi) danas imaju mobitele na kojima se može instalirati Skype i možete ih gledati i čuti tako da s tehničke stane to ne bi trebao biti problem. Kamera za vas nije nužna ali ako je trebate možete koristiti svoje pametne telefone.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispiti se mogu provoditi korištenjem Merlina (moodle). Uputa je u privitku (stranice 87 do 100). Navedeno zahtijeva pripremu baze pitanja te izradu ispita korištenjem izrađene baze. Nudi se niz različitih tipova zadataka a odgovori mogu biti definirani jednadžbom pa se isti zadatak može pojaviti kod više studenata ali sa različitim ulaznim podacima i odgovorima. Također moguće je pisanje eseja (tekstualnih odgovora) koji kasnije ocjenjujete. Ako je potrebno slati slike možete zamoliti studente da ih nacrtaju, snime mobitelom i pošalju e-mailom.

Malo lakše rješenje može biti slanje zadataka na rješavanje te da vam studenti šalju zadaću snimljenu mobitelom na ispravljanje. Da bi se smanjila mogućnost prepisivanja moguće je koristiti video nadzor tijekom provedbe (što će biti teže izvedivo za veći broj studenata) ili da im se raspoloživo vrijeme tempira tako da ne stignu međusobno komunicirati.


Dokument u privitku.