Natječaj za upis na združeni poslijediplomski specijalistički studij CO2 Geological Storage

Rok za prijave za upis na združeni poslijediplomski specijalistički studij CO2 Geological Storage produžen je do 31. siječnja 2019.

CO2 Geological Storage (Joint International Postgraduate Master) izvode Earth Sciences Department, University of Rome La Sapienza i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu. Studij se izvodi na engleskom jeziku, traje dva semestra, a po završetku studija pristupnici stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica.
Studij je namijenjen razvoju kompetencija studenata za rad na projektima geološkog skladištenja CO2. Program omogućava studentima stjecanje znanstvenog i tehničkog znanja koje je nužno za uspješno skladištenje ugljičnog dioksida u geološkim formacijama. Program uključuje sve aspekte geološkog skladištenja ugljičnog dioksida na način da studenti mogu razumjeti rad svih stručnjaka uključenih u projekte kaptiranja i skladištenja ugljičnog dioksida kao što su inženjeri razrade ležišta, geolozi (sedimentolozi, stratigrafi, strukturni geolozi), geofizičari, stručnjaci za geokemijsko modeliranje, ekonomisti, pravni stručnjaci itd. Na temelju prethodnog znanja u području geoznanosti (diplomska razina), nakon završetka studija (poslijediplomska specijalistička razina), pristupnici će moći dalje razvijati svoje područje specijalizacije te samostalno provoditi aktivnosti kao dio skupine koja priprema projekte geološkog skladištenja ugljičnog dioksida.
Prijave i dodatne informacije nalaze se na https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/master/2019/co2-geological-storage-internazionale.