Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                 dr.sc. Tanja Mališ

u utorak, 16. listopada 2018. godine u 10:15 sati u predavaonici V111, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

"ANALITIČKI I GRAFIČKI POSTUPCI ODREĐIVANJA REZULTANTE KONKURENTNOG SUSTAVA SILA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. dr.sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, docentica RGN fakulteta

      2. dr.sc.Frankica Kapor, redovita profesorica RGN fakultet

      3. dr.sc. Diana Šimić Penava, redovita profesorica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva.