Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019. jesenski rok

Neobjavljeno

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019. – JESENSKI UPISNI ROK

Obavijest o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019. – JESENSKI UPISNI ROK

 

Nakon što potvrde svoju namjeru upisa na www.postani-student.hr, studenti će moći obaviti postupak upisa u Studentskoj referadi Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta dana 20.09.2018. g.  u terminu od 10 do 14 sati.

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Državljani RH:

  1. Dvije fotografije formata 4 x 6 cm
  2. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
  3. Ispisnica s drugog fakulteta (ukoliko je kandidat bio već negdje upisan)
  4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn na IBAN Fakulteta HR1323600001500016284 (Uplatnica za upisninu)

Strani državljani:

  1. Preslika rješenja o priznavanju državne mature u RH (izvornik na uvid )
  2. Preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku
  3. Preslika uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance
  4. Dvije fotografije formata 4 x 6 cm
  5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn na IBAN Fakulteta HR1323600001500016284 (Uplatnica za upisninu)

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Pristupnici koji su već bili upisani na neki od studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije u iznosu od 8.400,00 kn. Pristupnici strani državljani plaćaju participaciju u iznosu od 14.000,00 kn. (Uplatnica za školarinu).

Pristupnici su se dužni upisati osobno te u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
U slučaju održavanja jesenskog roka upisa, termini će biti pravovremeno oglašeni.
Informacije o terminima podizanja indeksa te o uvodnom predavanju biti će objavljene na web stranici fakulteta. Sve ostale informacije kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi osobno ili na broj telefona 01/5535-738, 01/5535-705.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija ( 8400,00 kn ).