Nastupno predavanje dr.sc. Krešimir Pavlić

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                 dr.sc. Krešimir Pavlić

u petak, 4. svibnja 2018. g. u 14:00 sati u predavaonici V112, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

                                          "JEDINIČNI HIDROGRAM"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Kristijan Posavec, RGN fakultet

      2. Doc.dr.sc. Jelena Parlov, RGN fakultet

      3. Doc.dr.sc. Dario Perković, RGN fakultet

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Geološkog inženjerstva.