Poziv na interaktivno predavanje - Diplomski i završni radovi.

Neobjavljeno

Predavanje je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija.

 

Diplomski i završni radovi vrste i struktura radova - pretraga citiranje i navođenje literature