Raspored učionica za održavanje pismenih ispita na dekanskom roku.

 

NAZIV PROSTORIJE

OZNAKA PROSTORIJE

PISMENI ISPIT IZ KOLEGIJA

Predavaonica 414 (Zbirka IV)

P6 414
(4. kat)

Geohazardi
Hidrologija 1
Uvod u mineralogiju i petrologiju
Petrologija sedimenata

Predavaonica 510 (Zbirka V)

P6 510
(5. kat)

Automatizacija
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Sabiranje i transport nafte i plina 1
Sabiranje i transport nafte i plina 2
Termodinamika

Predavaonica 318 (Velika zbirka)

P6 318
(3. kat)

Opća mineralogija
Sistemska mineralogija

Predavaonica 315 (Mala zbirka)

P6 315
(3. kat)

Optička mineralogija

Predavaonica INA-prizemlje

P6 002 (prizemlje)

Miniranje 1
Rušenje objekata
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina
Površinska eksploatacija

Rudarska predavaonica

P6 203
(2. kat)

Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2
Mehanika tla 1
Recikliranje i obrada otpada
Rudarsko pravo i propisi
Površinska odlagališta otpada
Geotehnička ispitivanja i opažanja
Geotehnički objekti

Laboratorij za el. mjerenja

P6 206
(2. kat)

Osnove elektrotehnike
Elektrotehnika

Geofizička predavaonica

P6 01
(podrum)

Osnove geofizičkih istraživanja 2
Mehanika stijena 1
Primijenjena geofizika 1

Predavaonica Nabors (Fonolaboratorij)

P4 002
(prizemlje)

Gospodarenje energijom
Geopolitika energetike
Tehnika izrade bušotina 1
Bušenje 1
Osnove energetike
Opremanje i održavanje bušotina 1
Opremanje i održavanje bušotina 2

Predavaonica STS (računalna)

P6 113
(1. kat)

Osnove računalstva i programiranje
Podzemna eksploatacija

Predavaonica 102

P6 102
 (1.kat)

Mehanika fluida
Opća mehanika
Otpornost materijala (R+N)
Analize mineralnih parageneza
Tehnička mehanika
Mehanika 1

Predavaonica Crosco (V111)

 

Nacrtna geometrija s računalnom grafikom
Nacrtna geometrija

Predavaonica INA-1.kat

P6 112
 (1. kat)

Statistika (R+N+G)
Matematika 3
Matematika 1
Matematika 2