Nastupno predavanje dr.sc. Karolina Novak Mavar

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

 

                                                 dr.sc. Karolina Novak Mavar

u petak, 19. siječnja 2018. g. u 12:15 sati u Predavaonici P6 102 (V102), Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

                                          "TRŽIŠTE PRIDODNOG PLINA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Katarina Simon, RGN fakultet

      2. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Kurevija, RGN fakultet

      3. Prof.dr.sc. Vesna Tomašić, FKIT

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Naftnog rudarstva.