Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum sa Sveučilištem u Rimu (Sapienza Università di Roma) u svrhu mobilnosti studenata i nastavnika od ak. god. 2018./2019. do ak. god. 2010./2021.