Raspored za prvu godinu preddiplomskog studija

Gotov je raspored za prvu godinu sva tri preddiplomska studija koji se nalazi ovdje.

Produljanje roka za prijavu na diplomske sveučilišne studije na Rudarsko-geološko-naftnom fakulteta za akademsku godinu 2020./2021. do (uključivo) 29. rujna 2020. u 13 sati.

Produljanje roka za prijavu na diplomske sveučilišne studije na Rudarsko-geološko-naftnom fakulteta za akademsku godinu 2020./2021. do (uključivo) 29. rujna 2020. u 13 sati.

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2020./2021. - Jesenski rok (2)

Nakon što potvrde svoju namjeru upisa na www.postani-student.hr, studenti će moći obaviti postupak upisa u Studentskoj referadi Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta dana 18.09.2020. god., a prema sljedećem rasporedu:

UPUTA ZA ODRŽAVANJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2020./2021.

Uprava fakulteta razmotrila je način organizacije nastave uz pridržavanje svih trenutačno važećih mjera i preporuka kako bi se svi što bolje pripremili te našim studentima pružili maksimum uz minimiziranje rizika za sve nas. Temeljem navedenoga donosimo sljedeće Upute. Navedene upute vrijede do promjene situacije tj. donošenja dodatnih mjera nadležnih tijela. U takvom slučaju biti će izrađene i dostavljene vam nove upute.

TVRTKA PETROLEUM EXPERTS LIMITED IZ ŠKOTSKE DONIRALA JE RGN FAKULTETU 10 PRIVREMENIH, EDUKATIVNIH LICENCI ZA PROGRAMSKE PAKETE IPM I MOVE

Tvrtka Petroleum Experts Limited iz Škotske donirala je RGN fakultetu 10 privremenih, edukativnih licenci za programski paket IPM (Integrated Production Model) s Hardlockom, u iznosu od £1.483.741,60, te za programski paket MOVE u iznosu od £1.334.160,00. Ukupna vrijednost donacije je £2.817.901,60.

Natječaj mlađi istraživač – asistent na HRZZ projektu GEODEP – Rezultati bodovanja i poziv na razgovor

Rezultati bodovanja te poziv na razgovor za radno mjesto 1. vrste u suradničkom zvanju mlađi istraživač – asistent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na HRZZ projektu „GEOloška karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije s ciljem procjene Energetskog Potencijala (GEODEP)“ (UIP-209-04-3846) objavljenog 15.07.2020. u NN 81/2020 poslani su na mail adrese svima koji su se prijavili na natječaj. Ukoliko niste dobili obavijest, molimo provjerite si pretinac s neželjenom poštom ili se javite Službi za pravne i kadrovske poslove Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2020./2021.

📃 Nakon što potvrde svoju namjeru upisa na www.postani-student.hr, studenti će moći obaviti postupak upisa u Studentskoj referadi Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta od 21. do 24. srpnja, 2020. god., a prema sljedećem rasporedu:

🗸 Preddiplomski studij RUDARSTVA - utorak, 21.07.2020.

u 9 sati – od red. br. 1 do 10 ( na rang listi )
u 10 sati – od red. br. 11 do 20
u 11 sati od red. br. 21 do 30
u 12 sati od red. br. 31 do 40
u 13 sati od red. br. 41 do 50

🗸 Preddiplomski studij GEOLOŠKOG INŽENJERSTVA - srijeda, 22.07.2020.

u 9 sati – od red. br. 1 do 10 ( na rang listi )
u 10 sati – od red. br. 11 do 20
u 11 sati od red. br. 21 do 30
u 12 sati od red. br. 31 do 40
u 13 sati od red. br. 41 do 50

🗸Preddiplomski studij NAFTNOG RUDARSTVA - četvrtak, 23.07.2020.

u 9 sati – od red. br. 1 do 10 ( na rang listi )
u 10 sati – od red. br. 11 do 20
u 11 sati od red. br. 21 do 30
u 12 sati od red. br. 31 do 40
u 13 sati od red. br. 41 do 50

U petak, 24.07.2020. - pristupnici koji su zbog opravdanog razloga bili spriječeni obaviti upis u naznačeno vrijeme


📄 Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Državljani RH:

 1. Fotografija formata 4 x 6 cm,
 2. Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu,
 3. Ispisnica s drugog fakulteta (ukoliko je kandidat bio već negdje upisan),
 4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn na IBAN Fakulteta HR 2823600001101303431 (Uplatnica za upisninu)
 5. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 8.400,00 kn (samo za studente koji su vec bili upisani na neki od studijskih programa u RH)

Strani državljani:

 1. Preslika rješenja o priznavanju državne mature u RH (izvornik na uvid ),
 2. Preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku,
 3. Preslika uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance,
 4. Fotografija formata 4 x 6 cm,
 5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn na IBAN Fakulteta HR2823600001101303431 (Uplatnica za upisninu)
 6. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 14.000,00 kn

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Pristupnici koji su već bili upisani na neki od studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije u iznosu od 8.400,00 kn. Pristupnici strani državljani plaćaju participaciju u iznosu od 14.000,00 kn. (Uplatnica za školarinu).

Pristupnici su se dužni upisati osobno te u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
U slučaju održavanja jesenskog roka upisa, termini će biti pravovremeno oglašeni.
Informacije o uvodnom predavanju biti će objavljene na web stranici fakulteta. Sve ostale informacije kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi osobno ili na broj telefona 01/5535-738, 01/5535-705.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija ( 8400,00 kn ).

Prilikom dolaska u prostorije fakulteta pristupnici su dužni pridržavati se uputa za sprječavanje i suzbojanje epidemije covid–19 koje se nalaze na ulazu u fakultet ( dezinfekcija ruku, fizički razmak i sl. ). Također je obavezno korištenje maski. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID–19, a pogotovo ako su u samoizolaciji ( jer o tom slučaju ne smiju izlaziti od kuće ) ne smiju ulaziti u unutarnje prostore fakulteta.

Molimo pristupnike da na upis dolaze bez pratnje.

Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

📃 Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2020./2021.
Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Za akademsku godinu 2019./2020. odobrava se upis 3 studenta pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva ( 1 mjesto/studij )
Kriteriji upisa su:

 1. četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekvivalentno hrvatskom gimnazijskom programu
 2. prosjek ocjena četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ekvivalentan prosječnoj ocjeni 3,5

U slučaju prijave više kandidata na određena mjesta s istim prosjekom ocjena, odabir će se izvršiti prema kriterijima koji uzimaju u obzir

 • ocjene iz Matematike, Fizike ili Kemije
 • sudjelovanje na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija ili Astronomija
 • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija ili Astronomija

📃Prijave se podnose osobno od 14. do 16. srpnja 2020. godine u Studentskoj referadi, na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici RGN fakulteta s priloženom dokumentacijom navedenom na obracsu.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2020./2021. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Prijava
Odluka


Prilikom dolaska u prostorije fakulteta pristupnici su dužni pridržavati se uputa za sprječavanje i suzbojanje epidemije covid–19 koje se nalaze na ulazu u fakultet ( dezinfekcija ruku, fizički razmak i sl. ). Također je obavezno korištenje maski. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID–19, a pogotovo ako su u samoizolaciji ( jer o tom slučaju ne smiju izlaziti od kuće ) ne smiju ulaziti u unutarnje prostore fakulteta.
Molimo pristupnike da na upis dolaze bez pratnje.

Radno vrijeme Knjižnice u srpnju

Knjižnica i čitaonica u mjesecu srpnju otvorena je za korisnike svaki radni dan od 9 do 15 sati.

Korisnici mogu posuđivati i vraćati knjige, raditi u čitaonici te koristiti računala. Molimo Vas da se i dalje držite propisanih epidemioloških mjera zaštite.

Od 3. do 21. kolovoza Knjižnica će biti zatvorena za korisnike.

Obavijest o otvaranju čitaonice Knjižnice 25. svibnja

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Tekst Natječaja nalazi se na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

Rezultati natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ (studijski boravak) za ak. godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate natječaja za sudjelovanje u programu ERASMUS+  (studijski boravak) za ak. godinu 2020./21. Rezultati se nalaze na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za-ak-g/.

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET VAS POZIVA NA PREZENTACIJE TEMA DOKTORANADA RGN FAKULTETA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na prezentacije tema doktoranada RGN fakulteta koje će se održati u četvrtak, 7. svibnja 2020. u 10 sati putem aplikacije Zoom. Prijaviti se možete na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 6. svibnja 2020., a program događanja možete preuzeti u prilogu.

Veliki londonski ogranak međunarodne udruge naftnih inženjera SPE u svom službenom listu objavio detaljni izvještaj o održavanja studentskog kongresa ASEC 2020 na našem fakultetu

Detaljni izvještaj objavljen u službenom listu s održavanja studentskog kongresa ASEC 2020na RGN fakultetu u privitku.

Priopćenje rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Poštovanje kolegice i kolege,

prosljeđujem vam poveznicu na Priopćenje rektora prof.dr.sc. Damira Borasa vezano uz održavanje nastave na daljinu.


http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/izvodenje-nastave-na-daljinu-na-sveucilistu-u-zagrebu/

Srdačan pozdrav,

Prodekan za nastavu i studente izv.prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek

Dopis rektora prof. dr. sc. Damira Borasa s prijedlogom alata za izvođenje nastave na daljinu i provjeru ishoda učenja odnosno studiranja

Svi materijali dostupni su na sljedećoj mrežnoj adresihttp://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/alati-i-servisi-za-nastavu-na-daljinu/


NAPUTAK NASTAVNICIMA RGN FAKULTETA O ON-LINE PROVEDBI ISPITA

PREGLED PRIJAVE ISPITA

Popis prijava za ispit dostavit će vam administratorice ili referada.

USMENI ISPIT:

Predlaže se provedba ispita korištenjem neke od aplikacija daljinskog učenja (MS Teams ili Skype). Kada se student/i uključe u web poziv možete od studenta zatražiti da vam pokaže radno mjesto tako da se uvjerite da nema pomagala ili nastavnih materijala. Istovremeno možete gledati bar 4 studenta na ekranu. Ispit se može provesti gotovo identično kao da se obavlja uživo. Da se možete čuti poželjno je da uvijek govori samo jedan i da dižu ruke, te im dajete riječ. Svi studenti (ili skoro svi) danas imaju mobitele na kojima se može instalirati Skype i možete ih gledati i čuti tako da s tehničke stane to ne bi trebao biti problem. Kamera za vas nije nužna ali ako je trebate možete koristiti svoje pametne telefone.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispiti se mogu provoditi korištenjem Merlina (moodle). Uputa je u privitku (stranice 87 do 100). Navedeno zahtijeva pripremu baze pitanja te izradu ispita korištenjem izrađene baze. Nudi se niz različitih tipova zadataka a odgovori mogu biti definirani jednadžbom pa se isti zadatak može pojaviti kod više studenata ali sa različitim ulaznim podacima i odgovorima. Također moguće je pisanje eseja (tekstualnih odgovora) koji kasnije ocjenjujete. Ako je potrebno slati slike možete zamoliti studente da ih nacrtaju, snime mobitelom i pošalju e-mailom.

Malo lakše rješenje može biti slanje zadataka na rješavanje te da vam studenti šalju zadaću snimljenu mobitelom na ispravljanje. Da bi se smanjila mogućnost prepisivanja moguće je koristiti video nadzor tijekom provedbe (što će biti teže izvedivo za veći broj studenata) ili da im se raspoloživo vrijeme tempira tako da ne stignu međusobno komunicirati.


Dokument u privitku.


Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa

Poštovani i dragi kolegice i kolege studenti, profesori i drugi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu,

Obavijesti i upute vezane uz koronavirus (COVID-19)

Obavijesti i upute vezane uz koronavirus (COVID-19)

Upute za održavanje nastave na daljinu:


Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Koronavirus – najnoviji podatci


Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 12.03.2020.

Svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i preporuka Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 11. ožujka 2020. godine rektor donosi
Uputu o postupanju:

 1. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 odgađaju se sve aktivnosti, koje nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu. (https://www.hzjz.hr/priopcenjamediji/koronavirus-najnoviji-podatci/)
 2. Svi djelatnici Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti Upravi i ostati u samoizolaciji za vrijeme u kojem će raditi od kuće (ukupno 14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - HZJZ (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)
 3. Uprave sastavnica dužne su svakodnevno informirati Upravu Sveučiliša i dostavljati popis studenata u samoizolaciji putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 4. Svi studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti nadležnom prodekanu za nastavu i studente i ostati u samoizolaciji (14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku HZJZ (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)
 5. Izostanci studenata s nastave opravdat će se posebnim odlukama rektora odnosno dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Djelatnicima i studentima koji boluju od kroničnih bolesti te trudnicama preporučuje se ostati, od dana izdavanja ovih preporuka, 14 dana kod kuće i raditi od kuće u dogovoru s Upravom, a studenti u dogovoru s nadležnim prodekanom.
 7. Sveučilište u Zagrebu spremno je u najkraćem roku obustaviti izravnu kontaktnu nastavu te donijeti konkretne odluke u vezi s tim sukladno Odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Napomena: Sveučilište u Zagrebu ima oko 66.000 studenata i oko 9.500 nastavnika/zaposlenika/suradnika te je važna njihova zaštita.
Preporuka: Studentski domovi dužni su podignuti mjere higijene na najvišu razinu te povećati dostupnost dezinficijensa. Sastavnice su dužne osigurati dostupnost dezinficijensa te organizirati pojačanu dezinfekciju prostora sukladno uputama HZJZ.
Rektor
Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r.

SUZG Uputa o postupanju


Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 25.02.2020.

Preporuka postupanja za Sveučilište u Zagrebu kod studenata koji dolaze iz stranih zemalja

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Trenutno, od 24.2.2020. su na snazi preventivne mjere koje uključuju zdravstveni nadzor za osobe koje su boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan), Južnoj Koreji i dviju pokrajina u Italiji – Lombardija i Veneto.

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan) te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz Južne Koreje i pokrajina Lombardiji i Veneto u Italiji provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

 • aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
 • u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

- Definicija zahvaćenog područja: KINA, JUŽNA KOREJA, LOMBARDIJA I VENETO U ITALIJI.

 1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) pri čemu ovi studenti mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti studentsku sobu s drugim studentima).
 2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u Studenskom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav student boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim studentom. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u Studenskoj sobi, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI u zdravstvenoj ustanovi- bolnici, konkretno aktualno u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“).
 3. Studente koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952
https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

Opće mjere zaštite:
Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenta, na kampusima, studentskim domovima kao i u prostorima gdje se odvija nastava, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
 • izostanak s nastave nastavnom osoblju i studentima koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju.

Studente kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju

Zg postupak 26.02.2020 - 15h
Zg postupak 26.02.2020 - 15h - Naznačene izmjene (žuto)


Upute nastavnicima i studentima za izvođenje nastave na daljinu

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno odluci rektora Prof.dr.sc. Damira Borasa od 13. ožujka 2020. klasa: 602-04/20-11/03 URBROJ 380-010/076-20-1 od 16.3.2020. nastava će se održavati na daljinu kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. Očekivano trajanje ovih mjera je 14 dana.

ENERGY+ pred-akceleracijski program - POZIV

Poziv za prijave u pred-akceleracijski program
ENERGY + pred-akceleracijski program s fokusom na poticanje razvoja inovacija


Poziv u prilogu.


Ne propustite praktične radionice o društveno korisnom učenju!

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) u sklopu EU projekta “EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti” 27. veljače i 11. ožujka organizira praktične radionice o osmišljavanju i pokretanju programa društveno korisnog učenja!

Pokrenuta je inicijativa za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama studenata roditelja

Studentski projektni tim #Mihael, formiran u okviru u EDUpolicy Lab projekta, pokrenuo je inicijativu za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama studenata roditelja.

Nastupno predavanje dr.sc. Siniša Stanković

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.)

objavljuje se da će

ROBOMINERS

 

2019122

ROBOMINERS is a new project funded under the European Union’s Research and Innovation program Horizon 2020. 

The aim of the project is creating a bio-inspired robot capable of mining underground mineral deposits. The project includes 14 partners from 11 European countries, and is led by the Centre for Automation and Robotics of the Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Partners include geo-scientific SMEs, academics from mining and robotics, non-governmental organisations, and governmental bodies. Each of the partners will contribute with their unique know-how.

Trajanje predavanja / radionice / seminara:

48 monts

Odgovorna osoba/ osobe na RGNF-u

Dr.sc. Duje Smirčić, prof.dr.sc. Davor Pavelić – predsjednik HGD-a

Suradnička institucija/ institucije

European Federation of Geologists; European Union’s Research and Innovation programme Horizon 2020

Odgovorna osoba/ osobe na suradničkoj instituciji

Claudio Rossi – project coordinator Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Anita Stein – communication manager Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dodatne informacije

The 48-months project has held its kick-off meeting in Madrid, on 13 and 14 June 2019.
The project has been set up with the long-term strategic objective to facilitate EU access to mineral raw materials - including also those that are considered as strategic or critical for the energy transition - from domestic resources, and decreasing thus the European import dependency.
ROBOMINERS’ innovative approach combines the creation of a new mining ecosystem with novel ideas from other sectors, in particular with the inclusion of disruptive concepts from robotics. The use of the robot miner will especially be relevant for mineral deposits that are small or difficult to access. This covers both abandoned, nowadays flooded mines, that are not accessible anymore for conventional mining techniques, or places that have formerly been explored but whose exploitation was considered as uneconomic due to the small size of the deposits or the difficulty to access them.
Within the project duration, the consortium aims more particularly at: 1. Constructing a fully functional modular robot miner prototype following a bio-inspired design, capable of operating, navigating and performing selective mining in a flooded underground environment; 2. Designing a mining ecosystem of expected future upstream/downstream raw materials processes via simulations, modelling and virtual prototyping; 3. Validating all key functions of the robot-miner to a Technology Readiness Level (TRL) 4; 4. Using the prototypes to study and advance future research challenges concerning scalability, resilience, re-configurability, self-repair, collective behaviour, operation in harsh environments, selective mining, production methods as well as for the necessary converging technologies on an overall mining ecosystem level.

Materijali

http://www.robominers.eu/

https://www.linkedin.com/company/robominers

https://twitter.com/robominers

https://www.facebook.com/Robominers-1907805085986276/

https://www.instagram.com/robominersproject/

 

Pogledajte kratki film tima #Mihael o studentima-roditeljima

U sklopu EDUpolicy LAB projekta, u kojem sudjeluju i studenti RGN fakulteta, tim #Mihael#Mihael se posvetio radu sa studentima-roditeljima te je njihov glavni cilj uskladiti obrazovni sustav sa stvarnim potrebama samofinanciranih studenata-roditelja.

4. Europska konferencija RM@Schools

RM@Schools_Logo_web.jpg  

Informacija o sadržaju predavanja ili programu radionice / seminara… prilagođena široj javnosti (max. 500 znakova bez razmaka):

Mjerenje ljudskoga kapitala znanja

"Mjerenje ljudskoga kapitala znanja" dr. sc. Harryja Patrinosa, menadžera sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i središnje Azije.

Zašto studirati u Hrvatskoj? - promotivni video spotovi o visokom obrazovanju

Sa svojih 10 sveučilišta, 17 veleučilišta, 20 visokih škola i oko 165 tisuća studenata - Hrvatska je također dio Europskoga obrazovnog prostora. Što još nudi Hrvatska kao visokoškolska destinacija, pogledajte u video spotu Zašto studirati u Hrvatskoj? dok englesku inačicu spota možete pogledati na poveznici.

Pregled dosadašnjih aktivnosti studenata u EDUpolicy Lab projektu

Projekt „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“, usmjeren je na unaprjeđenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama.

Promocija magistara RGNF-a -11.07.2019. god.

Pozivamo Vas na svečanu promociju magistara RGNf-a

koja će se održati dana 11.07.2019. god. u Velikoj predavaonici RGNF-a s početkom u 10 sati!

Održan webinar „Društvenim inovacijama do boljeg obrazovanja”

U sklopu EU projekta EDUpolicy LAB dana 6. lipnja 2019. održao se webinar pod nazivom „Društvenim inovacijama do boljeg obrazovanja.“ Svrha webinara bila je upoznavanje ciljane skupine, studenata koji sudjeluju na projektu, i šire javnosti s konceptom i metodologijom osmišljavanja društvenih inovacija.

Jedan od glavnih rezultata projekta EDUpolicy LAB je integriran program društveno korisnog učenja (DKU) u 4 postojeća silabusa na 2 partnerska visoka učilišta, a koji će se početi provoditi od akademske godine 2019/2020.

Osnovna je svrha EDUpolicy LAB projekta povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s ‎razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i ‎provedbu održivog programa društvenog učenjausmjerenog na socijalno isključene ‎skupine u obrazovanju.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i alumni organizacija, AMAC-RGNF, pozivaju Vas na Dan doktoranada RGN fakulteta

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i alumni organizacija, AMAC-RGNF, pozivaju Vas na Dan doktoranada RGN fakulteta i prateći okrugli stol pod naslovom "Znanstveno-stručni temelji budućnosti naftnog, plinskog i geotermalnog biznisa".

Poziv na interaktivno predavanje „Kako ih napisati?…seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Kako ih napisati? …seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“.

Djelatnici i studenti RGN fakulteta sudjelovati će na šestoj Izložbi inovacija u Ivanić Gradu.

Izložba se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora,

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

U prilogu dokumentacija:

Natječaj za upis na združeni poslijediplomski specijalistički studij CO2 Geological Storage

Rok za prijave za upis na združeni poslijediplomski specijalistički studij CO2 Geological Storage produžen je do 31. siječnja 2019.

Promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera, magistara i magistara inženjera

Pozivamo Vas na svečanu promociju prvostupnika i magistara...

Obavijest o radu studentske referade

Neobjavljeno

Drage studentice i studenti,

Obavještavamo Vas da Studentska referada zbog korištenja godišnjeg odmora neće raditi u vremenskom periodu od 24.12.2018.do 4.1.2019. godine. U petak, 21.12.2018. god., raditi ćemo od 8 do 11 sati.

NOVI raspored za sistematski

Neobjavljeno

Dragi studenti i studentice,

došlo je do izmjene u rasporedu odlazaka na sistematski pregled.  Sistematski NOVI raspored

 

Referada

SISTEMATSKI PREGLED ZA BRUCOŠE

Neobjavljeno

Dragi studenti i studentice,

Kao i svake godine svi studenti prve godine preddiplomskog studija trebaju obaviti sistematski pregled kod nadležne liječnice. Na linku se nalaze upute i raspored obavljanje pregleda. Svi oni koji se ne nalaze sada na popisu biti će raspoređeni u veljači 2019. godine

Sretno!

 

Referada

Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta v2

Neobjavljeno

POZIV

INTERAKTIVNO PREDAVANJE

Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta v2

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

pozivamo Vas na interaktivno predavanje: Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta.

Predavanjem će se obuhvatiti:

Obavijest o postupku reakreditacije

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Obavijest studentima o postupku reakreditacije

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Naš će Fakultet posjetiti Stručno povjerenstvo.Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima.

Poziv na interaktivno predavanje „Kako ih napisati?…seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“

Neobjavljeno

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Kako ih napisati? …seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“.

Upućeni e-mailovi za provjeru podataka studentima koji konkuriraju za državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Neobjavljeno

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2018./2019. uputilo je svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti obavijest s uputama za provjeru podataka na njihove adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Poziv na interaktivno predavanje „Kako i što učiti?“

Neobjavljeno

Kako i što učiti?

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na interaktivno predavanje: Kako i što učiti?

Edukacijske radionice o elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija

Neobjavljeno

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, u sklopu projekta e-Izvori, ponovno pokreće ciklus besplatnih edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija te za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje.

Projekt URBAN-E

Neobjavljeno

Projekt koji će ZAGREB staviti na e-kartu Europe.

Poštovane brucošice i brucoši

Neobjavljeno

dobro došli na RGN fakultet!
Vaš Uvodni sat u ak. god. 2018./2019. održat će se u ponedjeljak, 1. listopada 2018. g. u Velikoj predavaonici (predavaonica iznad kantine) u 9.00 h.

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019. jesenski rok

Neobjavljeno

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019. – JESENSKI UPISNI ROK

Obavijest o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019. – JESENSKI UPISNI ROK

The Newsletter of the ENeRG Network

Neobjavljeno

The Newsletter content

Promocija sveučilišnih magistara i magistara inženjera

Neobjavljeno

Pozivamo Vas na svečanu promociju prvostupnika i magistara...

koja će se održati dana 14.7.2018. u Velikoj predavaonici RGNF-a s početkom u 12 sati.

Ulazak u svijet visokog obrazovanja jedna je od najvažnijih prekretnica u životu mladih ljudi

Neobjavljeno

Kako bi budućim studentima i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, pružila informacije o prijelazu u sustav visokog obrazovanja, vrstama visokih učilišta i studijskih programa te važnosti akreditacije i izbora kvalitetnih studijskih programa,

U Rovinju su od 13. do 17. lipnja 2018. održane 20. sportske igre Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Neobjavljeno

U Rovinju su od 13. do 17. lipnja 2018. održane 20. sportske igre Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Anketa - Prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije studentima s invaliditetom

Neobjavljeno

Drage studentice i studenti,

moje ime je Martina Kušer i studentica sam 2. godine diplomskog studija Organizacija poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

Međunarodna škola rudarstva traži volontere

Neobjavljeno

I ove godine tražimo studente koji bi pomagali oko organizacije škole u Dubrovniku, više informacija na linku...

Međunarodna škola rudarstva traži volontere

Nastupno predavanje dr.sc. Krešimir Pavlić

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

Poziv na komemoraciju za prof.dr.sc. Andreu Bačani

Neobjavljeno

Komemorativna sjednica posvećena pokojnoj prof. dr. sc. Andrei Bačani, profesorici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

održat će se u utorak, 24. travnja 2018. u 11:00 sati u velikoj predavaonici na 1. katu RGN fakulteta. Pozivamo sve studente, kolege i prijatelje preminule profesorice Bačani da joj svojom prisutnošću odaju počast.

Poziv na interaktivno predavanje - Diplomski i završni radovi.

Neobjavljeno

Predavanje je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija.

 

Diplomski i završni radovi vrste i struktura radova - pretraga citiranje i navođenje literature

ISC GREEN 2018

Neobjavljeno

 1. međunarodna studentska GREEN konferencija koja će se povodom 22. svibnja Međunarodnog dana bioraznolikosti održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 17. i 18. svibnja 2018.

Raspored učionica za održavanje pismenih ispita na dekanskom roku

Neobjavljeno

Raspored učionica za održavanje pismenih ispita na dekanskom roku.

Seminar Roman Dychkovskyi

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,

ekipa Seminara Četvrtkom u četiri vas poziva na predavanje prof.dr.sc. Romana Dychkovskyog pod nazivom "Scientific and research acivity at National Mining University, Dnepetrovsk, Ukraine".

Predavanje će se održati u Vijećnici RGNF-a 22.3.2018. u 16 h.

Seminar Roman Dychkovskyi

Srdačno,

Željko Andreić i Sibila Borojević Šoštarić  

CEEPUS - summer school CirCOOL 2018

Neobjavljeno

EXCELLENT NEWS! Our national CEEPUS Coordinator has agreed that 4 student mobilites are funded by CEEPUS for our summer school CirCOOL 2018.

VSP - Vještine samoprezentacije (životopisi i motivacijska pisma)

Neobjavljeno

POZIV
INTERAKTIVNO PREDAVANJE

Female Engineers MOL ProgramMe Stipendiranje studentica - produljen rok prijave

Neobjavljeno

Poštovane studentice,
rok za prijavu za INA/MOL-ov razvojni program stipendiranja studentica „Female Engineers MOL ProgramMe“ su produžene do 11. ožujka 2018.

Studentski ogranak SPE-a Zagreb poziva Vas da se prijavite na Međunarodni studentski energetski kongres

Neobjavljeno

Drage studentice i studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,

Studentski ogranak SPE-a Zagreb poziva Vas da se prijavite na Međunarodni studentski energetski kongres koji će se održati od 7. do 10. ožujka u prostorijama INA d.d. u aveniji Većeslava Holjevca 10 (kod Avenue Malla).

LNG terminal Krk Island project update

Neobjavljeno

The CEE Gas Conference (7-8 March 2018 – Zagreb; Croatia) will feature for the first time LNG Croatia and Gasfin onstage together to discuss further the future of LNG in Croatia.

Sistematski pregled

Neobjavljeno

Drage studentice i studenti,

ovim putem Vas obavještavamo da u srijedu, 14.02.2018. godine, neće biti sistematskog pregleda.

Radionice „Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija“ i „Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti“

Promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera, magistara i magistara inženjera

Neobjavljeno

Pozivamo Vas na svečanu promociju prvostupnika i magistara...

NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. IVAN RADMAN

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

                                                 dr.sc. Ivan Radman

u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine u 08:00 sati, u sportskoj dvorani u Kačićevoj ulici broj 23, održati

                                              NASTUPNO PREDAVANJE

                                                         pod naslovom

                                                    "KRUŽNI TRENING"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, red. prof. Kineziološkog fakulteta

      2. dr.sc. Drena Trkulja Petković, docentica Kineziološkog fakulteta

      3. dr.sc. Luka Milanović, docent Kineziološkog fakulteta

te nastavnika i studenata RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

15. siječnja 2018. godine, ponovo su pomaknute rang-liste studenata

Neobjavljeno

u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine, ponovo su pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Nastupno predavanje dr.sc. Karolina Novak Mavar

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.) objavljuje se da će

Radno vrijeme Knjižnice tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Neobjavljeno

Knjižnica će u petak, 22. 12. biti otvorena do 12 sati.

Knjižnica će za korisnike biti zatvorena od 25. prosinca 2017. do 5. siječnja 2018.

Svoja vrata u novoj godini ponovo otvaramo 8. siječnja 2018.

Studenti Učiteljskog fakulteta organiziraju Humanitarni božićni sajam UFZG-a

Neobjavljeno

Evaluation & Academic Writing Workshop na RGNF-u

Neobjavljeno

11. i 12. prosinca na RGNF-u održat će se radionica Evaluation & Academic Writing u sklopu projekta TrainESEE financiranog od strane Europskog instituta za tehnologiju, a u suradnji s partnerima iz Montanuniversität Leoben.

POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom u studentskome domu

Neobjavljeno

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu traži redovite studente/studentice za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom u studentskome domu - broj izvršitelja ovisno o opsegu posla i kvaliteti dostavljenih prijava

BEST-ov stručni seminar

Neobjavljeno

BEST-ov stručni seminar

Studentski ogranak AAPG-a Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta organizira predavanje pod naslovom Petroleum Systems Analysis in the Alpine Foreland Basin

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,
studentski ogranak AAPG-a Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta organizira predavanje pod naslovom Petroleum Systems Analysis in the Alpine Foreland Basin.

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce organizira 5. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,
Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce organizira 5. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju te provodi dugoročni program - Moje pravo na igru i sport.

EIT KIC Raw materials Info dan

Neobjavljeno

Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte poziva vas na KIC RawMaterials info dan koji će se održati 3.11.2017. u Vijećnici RGNF-a s početkom u 13 sati.

Rezultati razredbenog postupka upisa u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.- rang liste

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,

I ove će se godine upis na 1. godinu diplomskog studija obavljati preko Studomata. Upisuje se čitava godina tj. svi obavezni i izborni predmeti u oba semestra. Upisi su u četvrtak 28.09. i petak 29.09.2017. Mole se svi studenti, koji su se prijavili na više studijskih smjerova da, što prije, a svakako prije dolaska na upis, putem elektroničke pošte Studenskoj referadi jave konačni smjer za koji su se, s obzirom na rang liste na smjerovima, i odlučili.
Popis studenata je ovdje

Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019. jesenski rok

Neobjavljeno

Obavijest o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019.
Nakon što potvrde svoju namjeru upisa na www.postani-student.hr, studenti će moći obaviti postupak upisa u Studentskoj referadi Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 20.09.2018. godine. u terminu od 10 do 14 sati.

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Državljani RH:

 1. Dvije fotografije formata 4 x 6 cm
 2. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 3. Ispisnica s drugog fakulteta (ukoliko je kandidat bio već negdje upisan)
 4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn na IBAN Fakulteta HR1323600001500016284 (Uplatnica za upisninu)
 5. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 8.000,00 kn (samo za studente koji su vec bili upisani na neki od studijskih programa u RH)

Strani državljani:

 1. Preslika rješenja o priznavanju državne mature u RH (izvornik na uvid )
 2. Preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku
 3. Preslika uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance
 4. Dvije fotografije formata 4 x 6 cm
 5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn na IBAN Fakulteta HR1323600001500016284 (Uplatnica za upisninu)
 6. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 14.000,00 kn

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Pristupnici koji su već bili upisani na neki od studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije u iznosu od 8.400,00 kn. Pristupnici strani državljani plaćaju participaciju u iznosu od 14.000,00 kn. (Uplatnica za školarinu).

Pristupnici su se dužni upisati osobno te u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. U slučaju održavanja jesenskog roka upisa, termini će biti pravovremeno oglašeni. Informacije o terminima podizanja indeksa te o uvodnom predavanju biti će objavljene na web stranici fakulteta. Sve ostale informacije kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi osobno ili na broj telefona 01/5535-738, 01/5535-705.
Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija ( 8400,00 kn ).

Ljetno radno vrijeme Knjižnice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Neobjavljeno

Dragi korisnici Knjižnice!

U razdoblju od 24. do 31. srpnja 2017. Knjižnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta bit će otvorena za studente od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati.

U razdoblju od 1. do 25. kolovoza 2017. Knjižnica će biti zatvorena za sve korisnike.

Natječaj za dodjelu nagrada za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Neobjavljeno

Natječaj za dodjelu nagrada za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva koji organizira Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Stipendija Njemačkog saveznog parlamenta (IPS) - rok za prijavu 30. 6. 2017.

Neobjavljeno

Njemački savezni parlament raspisuje natječaj za više petomjesečnih stipendija za rad u Njemačkom parlamentu.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i alumni organizacija, AMAC-RGNF, pozivaju Vas na Dan doktoranada RGN fakulteta

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i alumni organizacija, AMAC-RGNF, pozivaju Vas na Dan doktoranada RGN fakulteta i prateći okrugli stol pod naslovom „Kako znanstvena istraživanja RGNF-a mogu pomoći hrvatskim gospodarstvenicima?“.

5 praktičnih radionica u okviru drugog izdanja Škole za karijerni razvoj studenata

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,

PREDAVANJE „TEMELJI AKADEMSKE KOMUNIKACIJE”

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,
Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Vas poziva na predavanje „Temelji akademske komunikacije“.

Javni seminar 18. svibnja 2017.

Neobjavljeno

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.
održat će

u četvrtak, 18. svibnja 2017., u 10 sati
u predavaonici P6 113 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Onečišćenja u krškim vodotocima s osvrtom na inhibitore taloženja sedre"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Zoran Nakić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

STUDENTSKO PRVENSTVO ZAGREBA U KARATEU

Neobjavljeno

STUDENTSKO PRVENSTVO ZAGREBA U KARATEU

Seminar studentske udruge BEST Zagreb- "I love rock'n'oil"

Neobjavljeno

"I love rock'n'oil" je proljetni stručni seminar pod pokroviteljstvom INA-e, u organizaciji studentske udruge BEST Zagreb, koji Vam od 26. svibnja do 5. lipnja omogućuje upoznavanje s tematikom neobnovljivih izvora energije i budućnosti istraživanja i proizvodnje fosilnih goriva.

Stručni skup studenata „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj"

Neobjavljeno

Pozivamo Vas da svojim prisustvom doprinesete provedbi Stručnog skupa studenata „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj" te obogatite svoje znanje i podržite svoje kolege u predstavljanju inovativnih ideja, radova i projekata koje se bave ključnim temama današnjice i gorućim problemima u području energetike i zaštite okoliša.

Dan doktoranada RGNF-a

Neobjavljeno

Dan doktoranada RGNF-a
Petak, 30. lipnja 2017.

Raspored učionica za pismeni dio ispita na dekanskom roku

Neobjavljeno

U prilogu.


 

HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO ZAKLADA “HRVOJE POŽAR”

Neobjavljeno

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar”,  te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje

Što? ... Učenje u akademskom kontekstu

Neobjavljeno

Poštovane studentice i studenti,
iz Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu pozivaju Vas na predavanje „Što? ... Učenje u akademskom kontekstu“.
Predavanjem će se obuhvatiti psihološki i biološki temelji i definicije učenja, pamćenja i korištenja znanja. Složeni će teorijski koncepti biti objašnjeni i preoblikovani u razumljivu i prosječnom studentu primjenjivu formu.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2016./'17.

Neobjavljeno

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2016./'17. održat će se u razdoblju od 28.-29.3 2017. u vremenu od 8-20 sati.

Tvrtka Petroleum Experts Limited iz Škotske donirala je RGN fakultetu 10 privremenih, edukativnih licenci za programski paket IPM

Neobjavljeno

Tvrtka Petroleum Experts Limited iz Škotske donirala je RGN fakultetu 10 privremenih, edukativnih licenci za programski paket IPM (Integrated Production Model), u iznosu od £1.399.965,85.

Nastupno predavanje dr.sc. Bojan Matoš

Neobjavljeno

Dr.sc. Bojan Matoš

u petak, 16. prosinca 2016. godine u 8:30 sati u predavaonici P6 102 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"BORE: POSTANAK, MORFOLOŠKE ZNAČAJKE I KLASIFIKACIJA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. dr.sc. Bruno Tomljenović, redoviti profesor RGN fakulteta

2. dr.sc. Igor Vlahović, redoviti profesor RGN fakulteta

3. dr.sc. Blanka Cvetko Tešović, izv. prof.  PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva na RGN fakultetu

AI BattleGround – Natjecanje u programiranju umjetne inteligencije – 11. i 12. 12. 2016. Prijavi se i pokaži da si najbolji!

Neobjavljeno

Studentska udruga BEST Zagreb u suradnji s IT tvrtkama, nakon uspješne prve inačice, organizira drugo natjecanje ovog tipa u Hrvatskoj.

SPE Brucoš Party 5.11. u SC-u

Neobjavljeno

Drage studentice i studenti,

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum sa Sveučilištem u Rimu (Sapienza Università di Roma) u svrhu mobilnosti studenata i nastavnika od ak. god. 2018./2019. do ak. god. 2010./2021.

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH (2)

Neobjavljeno

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama br. 88/2016 od 30. rujna 2016. te da isti stupa na snagu 8. listopada 2016.

Nastupno predavanje - dr.sc. Zlatko Briševac (2)

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje - dr.sc. Zlatko Briševac

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika

Neobjavljeno

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je Erasmus+ sporazum sa Sveučilištem u Ankari (Orta Dogu Teknik Universitesi)...

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je Erasmus+ sporazum sa Sveučilištem u Ankari (Orta Dogu Teknik Universitesi) u svrhu mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja u razdoblju od ak. god.2017.-2018. do ak. god. 2010.-2021.

STUDENT RGN FAKULTETA OSVOJIO 1. MJESTO NA 7th INTERNATIONAL GOESCIENCES STUDENT CONFERENCE U POLJSKOJ

Neobjavljeno

Student treće godine preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva, Damjan Ostrelič je, u razdoblju od 11. do 14. 7. 2016. g., sudjelovao na "7th International Geosciences Student Conference" održanoj u Katowicama, u Poljskoj.

RGN-PESS - Workshops 2016

Neobjavljeno

Workshops

Interactive Seminar – Workshop 41 -Contemporary Issues and Challanges of Petroleum Industry

Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Korman

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

VARAŽDIN 2016 - 7. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Neobjavljeno

održat će se u Varaždinu,
10-12. studenog 2016., pod nazivom

Nastupno predavanje dr.sc. Iva Kolenković Močilac

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Traju prijave za ovogodišnju Kampusijadu – očekuje se više od 900 prijavnica zagrebačkih studenata!

Neobjavljeno

Zagreb, 27.4. – Organizacijski odbor Kampusijade, najvećeg sportskog natjecanja zagrebačkih studenata, otvorio je prošloga tjedna prijave za preko dvadeset disciplina u kojima će se studenti moći natjecati i osvojiti bogate nagrade koje uključuju putovanja u Krakow, Sarajevo i Budimpeštu!

Poziv za BEST-ov proljetni seminar 2016. - “It’s oil about that gas”

Neobjavljeno

Od 20. do 30. svibnja 2016. godine studentska udruga BEST Zagreb organizira proljetni stručni seminar pod nazivom “It’s oil about that gas”. Seminar je pod pokroviteljstvom INA-e, a bavi se tematikom neobnovljivih izvora energije i budućnosti istraživanja i proizvodnje fosilnih goriva.

KAKO JE STUDIRATI U HRVATSKOJ?

Poziv studentima za sudjelovanje u najvećem istraživanju o kvaliteti studentskog života u Europi

Besplatni seminar Medijske pismenosti za mlade

Neobjavljeno

Udruga VANG poziva zainteresirane na dostavu prijava za sudjelovanje na besplatnom seminaru Medijske pismenosti za mlade, koji de se u suradnji i uz potporu Grafičke škole u Zagrebu, Grada Zagreba i Ureda za obrazovanje, kulturu i sport održati od 09. do 12. svibnja 2016.

Organizacijski odbor Studentske bioetičke radionice i Udruženje studenata filozofije pozivaju vas na tribinu...

Neobjavljeno

Organizacijski odbor Studentske bioetičke radionice
i
Udruženje studenata filozofije
pozivaju vas na tribinu

Filmske večeri u sklopu 12. Studentske bioetičke radionice

Neobjavljeno

Organizacijski odbor Studentske bioetičke radionice
i
Udruženje studenata filozofije
pozivaju vas na

PETROLEUM ENGINEERING SUMMER SCHOLL - Interactive Seminars - Workshop 41 & 42

Neobjavljeno

PETROLEUM ENGINEERING SUMMER SCHOLL
INTER-UNIVERSITY CENTRE
DUBROVNIK, CROATIA
Interactive Seminars - Workshop 41 & 42


fl1


fl2


Nastupno predavanje dr.sc. Martin Krkač

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Ane Maričić

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Ana Maričić

u utorak, 5. travnja 2016. godine u 10:15 sati u Predavaonici P6 112 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO ZAKLADA “HRVOJE POŽAR”

Neobjavljeno

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar”,  te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje

RGN fakultet je u ožujku 2016. g. potpisao:

Neobjavljeno
 1. Sporazum o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji s Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba.

Nastupno predavanje dr.sc. Marko Cvetković

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je s Tehničkim sveučilištem u Madridu međuinstitucionalni ugovor

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je s Tehničkim sveučilištem u Madridu (Universidad Politecnica de Madrid, Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia) međuinstitucionalni ugovor u okviru programa Erasmus+ kojim je omogućena mobilnost studenata te nastavnog osoblja od ak. god. 2017./2018. do ak. god. 2020./2021.

Nastupno predavanja dr.sc. Vinko Škrlec

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5.10.2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Mario Klanfar

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora oobliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5.10.2005. godine), objavljuje se da će

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je s Tehničkim sveučilištem u Freibergu (Technische Universität Bergakademie Freiberg) međuinstitucionalni ugovor

Neobjavljeno

Rudarsko-geološko-naftni fakultet potpisao je s Tehničkim sveučilištem u Freibergu (Technische Universität Bergakademie Freiberg) međuinstitucionalni ugovor u okviru programa Erasmus+ kojim je omogućena mobilnost studenata te nastavnog osoblja od ak. god. 2017./2018. do ak. god. 2020./2021.

Energy Investment Forum 2016

Neobjavljeno

U Koncertnoj dvorani Lisinski 1. ožujka 2016. g. Poslovni dnevnik organizira jednodnevnu konferenciju pod nazivom Energy Investment Forum 2016.

BEST Zagreb - Objava za medije

Neobjavljeno

Već tradicionalno devetu godinu zaredom studentska udruga BEST Zagreb u sklopu svog projekta EBEC Zagreb-Dani inženjera daje šansu mladim inženjerima da svoja umijeća iskažu pred profesorima, predstavnicima tvrtki te svojim kolegama. Od 21. do 24. ožujka na Fakultetu elektrotehnike i računarstva odvijat će se četiri dana prepuna događanja na kojima svaki student zagrebačkog Sveučilišta može naći nešto za sebe. više…

Nastupno predavanje dr.sc. Dubravko Domitrović

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Prijave za proljetne stručne seminare udruge BEST Zagreb

Neobjavljeno

Pitaš se što povezuje Pariz, Moskvu, Valenciju, Atenu, Milano, Novi Sad...i mnoge druge gradove!?  

***Nezaboravni BESTOVI seminari*** puni zabave, druženja, učenja nečeg novog i još mnogo, mnogo više što ćeš morati otkriti sam/a u društvu jednako avanturističkih duša iz cijele Europe! :D

Studentska udruga eSTUDENT u suradnji s veleposlanstvom Velike Britanije organizira panel raspravu na temu TTIP (Transatlantski trgovinski sporazum)

Neobjavljeno

Studentska udruga eSTUDENT u suradnji s veleposlanstvom Velike Britanije organizira panel raspravu na temu TTIP (Transatlantski trgovinski sporazum) koja će se održati 3. studenog u 12 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.