Zapisnik o radu biračkog odbora za studentski zbor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Studentski zbor

Zapisnik o radu biračkog odbora za studentski zbor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

 


U prilogu.