Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Znanstveni radovi

23

Sadržaj:

U normiranom prostoru pojam ortogonalnosti može se uvesti na razne načine. Jedan od najčešće proučavanih tipova ortogonalnosti je Birkhoff-Jamesova ortogonalnost. U radu se proučava jaka verzija Birkhoff-Jamesove ortogonalnosti u kontekstu Hilbertovih C*-modula. Dano je nekoliko karakterizacija ovog tipa ortogonalnosti.

 

Puna referenca prema WoS-u:

A STRONG VERSION OF THE BIRKHOFF-JAMES ORTHOGONALITY IN HILBERT C*-MODULES

 

By: Arambasic, Ljiljana; Rajic, Rajna

ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Volume: 5  Issue: 1  Pages: 109-120  Published: 2014

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema WoS-u i pripadajući Q (kvartil)

Web of Science Categories :

MATHEMATICS

MATHEMATICS APPLIED

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS  u ovom trenutku (20.2.2015.) nema izračunat impact factor pa prema tome nema i pripadajući kvartil unutar predmetne kategorije.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Editions/Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES) od 2013. godine