Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Znanstveni radovi

7

Sadržaj:

Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije u ciljanom materijalu. S obzirom na značajan broj parametara koji utječu na dubinu reza, optimiziranje konstrukcijskih parametara linijskih kumulativnih rezača je složen proces. U radu je prikazan eksperimentalni način određivanja utjecaja materijala obloge i udaljenosti rezača od mete na dubinu penetracije. Utvrđena je ovisnost dubine penetracije o pojedinom čimbeniku te je ustanovljen međusobni odnos pojedinih čimbenika za slučaj najveće dubine penetracije.

 

Puna referenca prema WoS-u:

THE EFFICIENCY OF LINEAR SHAPED CHARGES

 

By: Bohanek, Vjecislav; Dobrilovic, Mario; Skrlec, Vinko

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Volume: 21  Issue: 3  Pages: 525-531 Published: JUN 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (56/87)

Q3

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis TEHNICKI VJESNIK ima faktor odjeka (impact factor)  0.615  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

Časopis  TEHNICKI VJESNIK nije indeksiran u CC-u.