Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Znanstveni radovi

3

Sadržaj:

Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana gornja i donja ocjena kvocijenta određenog integrala umnoška dviju pozitivnih integrabilnih funkcija i umnoška njihovih određenih integrala. U radu je dana operatorska verzija ove nejednakosti i neke njene primjene.

 

Puna referenca prema WoS-u:

An Operator Karamata Inequality

 

By:Moslehian, Mohammad Sal; Niezgoda, Marek; Rajic, Rajna .

BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Volume: 37  Issue: 4 Pages: 949-954 Published: 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

MATHEMATICS (66/302)

Q1

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY ima faktor odjeka (impact factor) 0.854 u 2013. godini.

 

Indeksirano u Current Contents:

Časopis BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY nije indeksiran u CC-u.