Otvoren pristup - Oxford Journals

Knjižnica

Otvoren je pristup na nove naslove časopisa baze podataka Oxford Journals, u okviru zbirki Humanities and Social Sciences i Science, Technology and Medicine.

Opširnije o bazi Oxford Journals pročitajte na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.