NABAVA LABORATORIJSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA VIRTULAB - INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE

Objave javne nabave

Objava:

NABAVA LABORATORIJSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA VIRTULAB - INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE 

Broj objave: 2020/S 0F2-0002304.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje