Nabava sustava za virtualno povezivanje svih laboratorija Virtulaba - Objava EOJN

Evidencijski broj nabave: 2-MV/2019

Dokumentacija o nabavi: