Zahtjev za dostavom ponuda
Predmet nabave: "Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i odgovornosti managera"


EV. BROJ: 108-JN/2019


Priloženi dokumenti:

1. Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.
2. Troškovnik
3. Prilog 1., 2., 3. i  7.
4. Prilog 5. Tehnička specifikacija
5. Upitnik.
6. Zahtjev za dostavom ponuda.