Predmet nabave:

Usluga organizacija prehrane za potrebe Ljetne škole naftnog rudarstva (PESS) i Jesenske škole rudarstva u Dubrovniku u 2019.godine

Ev. broj : 51-JN/2019

Dokumentacija privitci: