Priručnik za projektiranje, izradu, ugradnju, održavanje i popravak, 2 sveska

Bagatelna nabava

U predmetu nabave:

Priručnik, "Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu, Priručnik za projektiranje, izradu, ugradnju, održavanje i popravak", 2 sveska

U privitku dokument: Zahtjev za prikupljanje ponuda