Nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2017.g.

Bagatelna nabava

Predmet:
Nabava i isporuka računala i računalne opreme
Bagatelna nabava 14/2016-BGN.


Dokumentacija:

Poziv za dostavu ponude.