Usluge prijevoza autobusima s vozačem

Bagatelna nabava

„Usluga prijevoza autobusima s vozačem“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6.
Ev.broj:03/2016 BAGATELNA NABAVA


Poziv na dostavu ponude

Troškovnik


I. Objašnjenje