Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav)

Bagatelna nabava

Predmet:
Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav).
Bagatelna nabava 12/2015-BGN.


Dokumentacija:

Poziv za dostavu ponude.
Tehničke karakteristike.
Troškovnik.
Opis usluge - opći uvjeti.