Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Bagatelna nabava

Predmet:
Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (s uređajima -  3G modemi i 4G modemi) i pripadnim karticama (sim-kartice) za uporabu tih usluga.
Bagatelna nabava 11/2015. – BGN.


Dokumentacija:

Poziv za dostavu ponude.
Tehničke karakteristike.
Troškovnik.